Aluetoiminta elinvoiman moottoriksi.

22.11.2016

Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi aikanaan yksimielisesti aluelautakuntakokeilun. Myös Kokoomuksen valtuustoryhmä oli kokeilulle yksimielisesti myönteinen. Johtopäätökset kokeilusta ovat nyt yksiselitteisesti nähtävissä.

Kokoomuksen mielestä ei ole oikein, että äänestäjien valitsemat kunnanvaltuutetut luovuttavat sekä kuntalain 14§:n mukaista päätösvaltaansa sekä sen mukana kunnallisverolla kerättyä rahaa kyläkokousten valitsemille aluelautakunnille. Vastuut kun kuuluvat yksiselitteisesti äänestäjien valitsemille valtuutetuille. Kokoomus ei voi hyväksyä kuntalain (410/2015) 15 §:n mukaisen vaalituloksen osittaistakaan ohittamista.

Aluelautakuntien omien näkemyksiensä mukaan päätösvaltaa tulisi siirtää entistäkin enemmän kuntalain mukaisilta sektorilautakunnilta aluelautakunnille. Näkemys on uuden kuntalain perusteiden mukaan kyseenalainen, sillä lain 36 §:n mukaan alueellinen toimielin on ennen kaikkea lausunnon antaja kaupunginvaltuuston hallintosäännössä määrittelemän toimivallan rajoissa.

Kokeiluvuosien aikana Rovaniemen aluelautakunnat ovat myös antaneet lausuntoja keskeisistä kunnan kehittämiseen liittyvistä asioista. Aluelautakuntien lausunnot olivat kuitenkin joko sanasta sanaan tai sisällöltään samoja. Mitä lisäarvoa tämä toi kaupungin kehittämiseen?

Vastoin voimakasta aluelautakuntalobbausta ei kylätoimijoiden kokonaispalaute ole niin auvoinen kuin annetaan ymmärtää. Kiistely varsinaisten lautakuntien kanssa päätöksenteon rajapinnoista on heikentänyt alueen todellista kehittämistyötä. Palautteissa onkin viestiä, että haluttaisiin keskittyä aluelautakuntien toiminnassa pääosin alueellisen elinvoiman vahvistamiseen.

Aluelautakuntatoiminta on aktivoinut ja virkistänyt ilahduttavasti kunkin alueen asukkaita. Kokoomus tukee voimakkaasti sellaista aloitteellisuutta, mikä lisää alueen omaleimaisuutta ja tuo lisäarvoa alueellisen elinkeinotoiminnan kehittymiseen.

Kokoomuksen mielestä rovaniemeläisiä ei saa myöskään asettaa eriarvoiseen asemaan. Maaseutualueille tarkoitetut alueellisen toiminnan muodot tulee olla siirrettävissä myös kaupunkitaajaman asukkaille.

Jari Nykänen, Kokoomuksen Rovaniemen kunnallisjärjestö, pj
Kaarlo Alaoja, Kokoomuksen valtuustoryhmä, pj

← Takaisin uutisarkistoon