Ajankohtaista

ELINKEINOKAAVAT HOIDETAAN KIIREELLISESTI JATKOSSAKIN | 16.11.2016

Lapin Yrittäjien varapuheenjohtaja ja Rovaniemen kaupunginvaltuutettu (kok.) Taina Torvela haluaa kertoa oman mielipiteensä Rovaniemen kaavojen valmisteluun liittyvästä uutisoinnista. Kaupunginvaltuusto päättää tammikuussa kaupungin organisaatiouudistuksesta, johon sisältyvät myös kaavoitus ja siihen liittyvät toimenpiteet. Paikalliset yrittäjät pelkäävät, että jatkossa useita vuosia jo hyvin toiminut kaavoitus hidastuu tämän vuoksi.

– Tärkeät elinkeinokaavat hoidetaan kiireellisenä jatkossakin. Tarkennamme nyt priorisointisääntöä. Emme palaa vanhaan, vaan menemme eteenpäin, Torvela sanoo.

Myös teknisen lautakunnan jäsenenä toimiva Torvela haluaa korostaa, että useasta eri vaiheesta muodostuvan kaavoituksen nopeuteen ei vaikuta se, että käynnistääkö sen tekninen lautakunta vai kaupunginhallitus.

Torvelan mukaan Rovaniemelle investointeja suunnittelevat yrittäjät voivat olla ihan rauhallisin mielin kaavoitusasioiden suhteen.

– Kaavoitus on saatu hyvälle polulle. Vuonna 2013 käynnistetty uudistus jatkuu nyt.

Kolme vuotta sitten kaavoitusta uudistettiin, koska tekniselle lautakunnalle tuli paljon valituksia yrittäjiltä siihen liittyen. Uudistuksen jälkeen strategisesti tärkeiät kaavaprosessit on käynnistetty kaupunginjohtaja Esko Lotvonen johdolla.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina, että sen alaisia tehtäviä ovat kaupunkistrategian ja kasvuohjelmaan liittyvän kaavoituksen toteuttamisohjelmasta päättäminen ja viestintä.

– Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaupunginhallitus edelleen päättää kaavoitusstrategiasta, Torvela sanoo.

Lisäksi kaupunginhallitus linjasi, että kaupunginjohtaja neuvottelee edellä mainittujen mukaisista kaavoituksista yrittäjien kanssa.

– Tämä tarkoittaa, että kaupunginjohtaja jatkossakin käynnistää tärkeimpien, kiireellistä käsittelyä vaativien kaavojen työstämisen tekniselle osastolle delegoiden, Torvela sanoo.

KOKOOMUS EDELLYTTÄÄ SITOVIA PÄÄTÖKSIÄ ONGELMAKOULUJEN KUNNOSTAMISEKSI | 06.11.2016

Kaupungin kiinteistöomaisuuden kunto on hälyttävän huono. Korjausvelan määrä on noussut noin 140 M€ oon.  Erittäin akuutti ongelma on kouluissa. Liian moni rovaniemeläinen lapsi, opettaja ja terveysalan ammattilainen kärsii sisäilmaongelmista ja terveysongelmat näkyvät merkittävinä kasvuina työterveyspalveluissa (200.000 € /2016).  Talousarvioesityksestä 2017 puuttuvat tällä hetkellä riittävät määrärahat koulujen kuntoremontteihin.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä edellyttää vuoden 2017 talousarvioon sitovia kirjauksia siitä, että Koulut Kuntoon –toimenpideohjelma  työstetään  maaliskuun 2017 loppuun mennessä. Toimenpideohjelman tulee pohjautua tehtyihin palveluverkkoselvityksiin ja ajantasaisiin kuntoraportteihin.  Lisäksi tulee kirjata, että toteuttamisohjelman edellyttämät investointiesitykset valmistellaan valtuuston päätettäväksi kevään 2017 lisäbudjettiin.

 

Kokoomuksen mukaan myös ripeitä sijaintipäätöksiä tarvitaan koko kouluverkosta. Ulkopuoliselta asiantuntijalta tilatut palveluverkkoselvitykset ovat valmistuneet vuonna 2013 ja niitä on päivitetty vuonna 2015. Kestävät ja välttämättömät kouluverkkopäätökset ovat edelleen tekemättä.

 

Palveluverkon tilatarpeisiin tulee ottaa käyttöön Elinkaarimalli viipymättä, toteaa kokoomuksen valtuustoryhmä. Näin voidaan kohdistaa riittäviä resursseja seinien sijasta palvelujen laadukkaaseen sisältöön, kuten koulujen ajankohtaiseen digiloikkaan sekä resurssipulasta kärsivään erityisopetukseen.

KOKOOMUS EDELLYTTÄÄ KASVUPOLITIIKKAA | 16.10.2016

Rovaniemellä on korkea aika uudistaa elinkeinopalveluiden johtamisjärjestelmää. Uudistuksessa Rovaniemen on jalostettava elinkeinopolitiikkansa kunnianhimoisemmaksi elinvoima- työllisyys- ja innovaatiopolitiikaksi, strategiseksi kasvu- ja uudistamispolitiikaksi.

 

Tätä mieltä on kokoomuksen valtuustoryhmä, joka edellyttää elinvoimapalveluiden johtamisjärjestelmän uudistamista siten, että elinkeino-, työllisyys- ja innovaatiopalveluilla olisi vahvempi ja selkeämpi rooli kaupungin palvelu- ja johtamisrakenteissa. Tämä on kokoomuksen näkemyksen mukaan tuloksellisemman kasvu- ja elinkeinopolitiikan onnistumisen edellytys uudessa kuntamallissa.

 

KASVUA KESKITTYY JOHTAMAAN OMA TOIMIELIN

Vanhat hallintorakenteet ovat jatkossa hidasteena kaupungin riittävän dynaamiselle kehittämiselle. Elintärkeitä kasvua ja työllisyyttä edistäviä palveluja tulee Kokoomuksen mukaan vahvistaa nostamalla ne kaupungin muiden avainpalvelujen tapaan laajemmille harteille, omaan päätöksentekokykyiseen toimielimeen. Sen tehtävä on johtaa määrätietoisesti tavoitteellista elinkeino-, innovaatio ja työvoimapolitiikkaa.  Kilpailun kiristyessä on kyettävä innovoivampaan, kunnianhimoisempaan ja avoimempaan kasvupolitiikan johtamiseen ja toteuttamiseen. Tämä tapahtuisi lisäämättä silti hallintoa, koska perusturvapalvelut ovat siirtymässä maakunnalle.

Esityksen keskeisenä tavoitteena on myös lisätä kaupungin omistamien elinkeino- ja markkinointiyhtiöiden toiminnan vaikuttavuutta.

 

Kokoomus esittää edelleen kasvua edistävän, selkeämmin kaupunkistrategiaan pohjautuvan elinvoimaohjelman uudistamista.  Olisi luotava kilpailevien kaupunkien tapaan moderneja vuorovaikutusmalleja yritysten, yliopiston, korkeakulujen ja kehitysyhtiöiden kesken sekä johdettava niitä verkostoja kansainvälisiin laajoihin ekosysteemeihin uusien yritysten sijoittumiseksi kaupunkiin.

KOKOOMUS AJAA PORMESTARIMALLIA JA ELINKEINOLAUTAKUNTAA | 03.10.2016

Rovaniemen kaupungissa tulisi ottaa käyttöön ns. pormestarimalli 1.6.2017 alkaen uuden organisaatiouudistuksen myötä. Näin linjaa Kokoomuksen Rovaniemen Kunnallisjärjestö  syksyn valtuustopäätöksiä varten.  Uudistusesityksen keskeinen tavoite on tehostaa valtuustopäätösten toimeenpanoa, sujuvoittaa luottamushenkilö- ja virkamiesvalmistelun yhteistoimintaa, lisätä avoimuutta ja luotettavuutta asukkaiden keskuudessa.

 

Kokoomuksen esityksen mukaan uusi valtuusto valitsee pormestarin ja 1-3 apulaispormestaria kuntavaalien 2017 jälkeen. Samalla kaupunginjohtajan virka lakkautetaan. Pormestarimallissa kaupunginjohtajan korvaa päätoimisena luottamushenkilönä toimiva kaupunginhallituksen puheenjohtaja.  Pormestari johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupunkistrategian toimeenpanoa, toimintaa, hallintoa ja taloudenhoitoa.

 

ELINKEINOPALVELUJEN ROOLIA VAHVISTETTAVA

Elinkeinopalveluja tulee Kokoomuksen mukaan vahvistaa kokoamalla ne omaan hallintokuntaan, joka organisoi ja hallinnoi sekä dynaamista elinkeino- että tuloksellista työvoimapolitiikkaa.

 

Koska kuntauudistuksessa kaupungin yksi keskeisimmistä tehtävistä tulee olemaan  laajentuvat elinkeino-, työllisyys- ja vetovoimatehtävien hoitaminen, tulee ne Kokoomuksen    mukaan organisoida oman asiantuntijalautakunnan eli Elinkeinolautakunnan toimesta.

 

Organisaatiouudistus tulee pohjautua kaupunkistrategian mukaisiin palvelutehtäviin.   Kokoomuksen hallintouudistusesityksessä hallintokuntia on asioiden hoidon sujuvuuden varmistamiseksi vain kolme: Elinkeinot, Hyvinvointi ja Tekninen.  Tässä uudistusvaiheessa kaikki kaavoituspalvelut tulee palauttaa hoidettavaksi Tekniselle lautakunnalle.

LÄHES 50 % KOKOOMUKSEN EHDOKKAISTA JO VALITTU | 24.09.2016

Kuntavaaleihin  reilu puoli vuotta

EHDOKASLISTAT TÄYTTYVÄT

 

Puolueet valmistautuvat kevään 2017 kuntavaaleihin jo täydellä vauhdilla. Vaaliteemoja viimeistellään, kampanjaohjelmia rakennetaan ja ehdokaslistoja kootaan koko Suomessa. Vaaleihin on reilu puoli vuotta ja tahti kiihtyy.

 

LÄHES 50 % KOKOOMUKSEN EHDOKKAISTA JO VALITTU

 

Kokoomuksen Rovaniemen Kunnallisjärjestö käynnisti kuntavaalityön jo syksyllä 2015.  Nyt kun vaaleihin on reilu puoli vuotta, on ehdokaslistalle valittu jo lähes 50 % eli yhteensä 36 henkilöä. Tällä hetkellä listalla on 36 % naisia ja 67 % miehiä. Ehdokkaista yksityisellä sektorilla toimii noin 40 %.

 

Kokoomuksen Kunnallisjärjestö asettaa täyden vaalilistan eli 76 ehdokasta kevään 2017 vaaleihin.

 

Kokoomuksen kunnallisjärjestön hallitus nimesi 22.9 pidetyssä kokouksessaan uusia ehdokkaita. Tällä hetkellä ehdolle ovat asettuneet seuraavat rovaniemeläiset:

 

Aalto Jari

Airaksinen Maarit

Airaksinen Risto

Autto Heikki

Biskop Niko

Haapalainen Leo

Hanni Piia

Henttunen Matti

Juuruspolvi Juhani

Kansanniva Mika

Keihäskoski Petri

Kenttälä Jenni

Kilpimaa Veli-Matti

Koivuranta Jarmo

Kumentola Aila

Löytänen Oona

Marttinen Tero

Mella Henri

Niva Aapo

Niva Iida

Nykänen Jari

Perälä Kristiina

Peuraniemi Asko

Pitkänen Leo

Poranen Heikki

Pääkkönen Erkki

Saarinen Pekka

Simola Jari

Simonen Hannele

Teräs Nina

Torvela Taina

Tuisku Sara

Tähtisaari Joni

Vetri Rosa

Vilmilä Merja

Ylinampa Laura

 

 

Seuraavat kuntavaalit järjestetään 9. huhtikuuta 2017. Uudet valtuustot aloittavat toimintansa kesäkuussa 2017.

KUNTAVAALIEHDOKKAISTA VALITTU JO 35 % | 21.06.2016

Kuntavaaleihin 292 päivää

KOKOOMUKSEN EHDOKKAISTA JO 35 % VALITTU

 

Kokoomuksen Rovaniemen Kunnallisjärjestö käynnisti kuntavaalityön valtakunnallisesti kokoomuslaisista ensimmäisenä. Nyt kun vaaleihin on vielä vajaa 10 kuukautta, on ehdokaslistalle valittu jo 35 % eli yhteensä 27 henkilöä. Kokoomuksen Kunnallisjärjestö asettaa täyden vaalilistan eli 77 ehdokasta kevään 2017 vaaleihin.

 

Kunnallisjärjestön hallitus nimesi 21.6 pidetyssä kokouksessaan seuraavat uudet kuntavaaliehdokkaat

 

Aalto Jari

Airaksinen Maarit

Airaksinen Risto

Mella Henri

Pääkkönen Erkki

Vetri Rosa

 

Maaliskuussa Kunnallisjärjestön hallitus nimesi ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat, jotka ovat:

 

Autto Heikki                                                Nykänen Jari

Biskop Niko                                                Peuraniemi Asko

Haapalainen Leo                                         Pitkänen Leo

Henttunen Matti                                           Poranen Heikki

Kansanniva Mika                                         Perälä Kristiina

Koivuranta Jarmo                                        Saarinen Pekka,

Löytänen Oona                                            Torvela Taina

Niva Aapo                                                   Tuisku Sara

Niva Iida                                                    Vilmilä Merja

Kolme henkilöä ei halua nimeänsä tässä vaiheessa julkisuuteen.

 

Seuraavat ehdokkaat nimetään syyskuussa 2016.

 

TAVOITTEENA KANNATUKSEN KASVU

 

Kokoomus on Suomen suurin kuntapuolue ja toiseksi suurin valtuustoryhmä Rovaniemellä. Kokoomus sai edellisissä 2012 kuntavaaleissa valtakunnallisesti 21,9 prosentin ja Rovaniemellä 19 %:n kannatuksen. Tällä hetkellä kokoomuksen valtuustoryhmässä on 12 edustajaa.

Kokoomuksen paikallinen kuntavaaliohjelma toteutetaan Kaupunki Joka Toimii –pääteemalla, Tulevaisuuden Rovaniemi –sisällöillä.

 

Rovaniemen Kokoomuksen tavoitteet vuoden 2017 Kuntavaaleissa ovat

–          lisätä äänimäärää 15 %:lla eli saada yli 5900 ääntä,

–          kannatuksen kasvu yli 20%:iin

–          12 kokoomusvaltuutettua, jolloin

vahvistetaan nykyistä suhteellista asemaa pienentyvässä kaupunginvaltuustossa

 

Kokoomuksen valtakunnalliset tavoitteet vuoden 2017 Kuntavaaleissa ovat

–          olla edelleen Suomen suurin kuntapuolue

–          saada 7200 ehdokasta, ja sen myötä

–          1700 valtuutettua

 

Seuraavat kuntavaalit järjestetään 10 kuukauden kuluttua eli 9. huhtikuuta 2017. Uudet valtuustot aloittavat toimintansa kesäkuussa 2017.

 

Lisätietoja: 

Puheenjohtaja Jari Nykänen 040-5222818

I varapuheenjohtaja Taina Torvela 0400-291844

KOULUVERKKO KUNTOON VIIPYMÄTTÄ | 25.04.2016

Lapsille ja opettajille taattava terveet koulut

 

Kokoomuksen Rovaniemen Kunnallisjärjestö vaatii kouluverkkopäätösten kiirehtimistä sekä koko palveluverkkostrategian uudistamista viipymättä. Sivistyspalvelujen suurimpana ongelmana ovat tällä hetkellä huonokuntoiset ja kasvualueilla liian pienet koulurakennukset. Päätöksenteossa ovat jatkuvasti yksittäiset hätätapaukset ja kokonaisvaltainen palveluverkon kestävä hallinta on hakusessa. Rovaniemen kaupungin talous on epätasapainossa, jolloin riittäviin investointeihin ei ole varaa. Siksi on tarve tehdä näkemykselliset priorisointipäätökset välittömästi, jotta kaikille koululaisille voidaan taata turvalliset oppimisympäristöt jo tulevana syksynä.

 

Yhtenäiset peruskoulut oikeille paikoille

Kokoomuksen mukaan tulisi pedagogisesti kuunnella paremmin ammattilaisten näkemyksiä sekä luoda yhtenäiskoulut optimaalisille paikoille kouluverkkoa suunniteltaessa. Koulujen sijaintipäätökset tulee tehdä oppilasennusteisiin pohjaten. Oppilaslähtöisiä yhtenäiskouluja tukee myös juuri valmistunut uusi valtakunnallinen opetussuunnitelma OPS.

 

Omistajasta vuokralaiseksi – pääpaino opetukseen

Koko kouluverkon osalta tulisi saada koko kiinteistöomaisuudesta elinkaarimallin mukaiset faktat sekä tehdä strategiset investointi-/ liisauspäätökset pitkällä tähtäimellä. Kokoomuksen Rovaniemen Kunnallisjärjestön mukaan kaupungin ei tarvitse omistaa kaikkia kiinteistöjä, koska sillä ei ole varaa pitää edes nykyisiä kiinteistöjä kunnossa. Tehokkaampaa on leasing-vaihtoehto. Kokoomuksen mukaan on satsattava enemmän opetuksen sisältöön.

 

Lisäksi tulisi tarttua heti rohkealla otteella jo pitkään tiedossa olleisiin ongelmakouluihin. Vaaralammen koulu tulisi purkaa ja tehdä nopea ratkaisu uudesta koulusta Korkalovaaran alueelle. Ylikylän ja Vennivaaran vahvasti kasvava asuinalue kaipaa ripeät päätökset. Rovaniemeläisille tulee tarjota terveet oppimisympäristöt, oppilaiden ja perheiden kannalta oikeilla paikoilla sekä pedagogisesti korkealaatuisesti.

 

Kokoomuksen Rovaniemen Kunnallisjärjestö ry

Jari Nykänen, puheenjohtaja

Taina Torvela, varapuheenjohtaja

 

KOKOOMUKSEN VAALIVANKKURIT LIIKKEELLE | 02.03.2016

Kokoomuksen Rovaniemen Kunnallisjärjestö on startannut kuntavaalityön nimeämällä ensimmäiset parikymmentä kuntavaaliehdokasta kevään 2017 kuntavaaleihin. Kunnallisjärjestön hallitus hyväksyi 02.03.2016 pidetyssä kokouksessaan lisäksi vaalitavoitteet, vaaliorganisaation sekä vaaliohjelman.

 

Kunnallisjärjestön hallitus nimesi kuntavaaliehdokkaiksi seuraavat henkilöt:

 

Autto Heikki                                    Nykänen Jari

Biskop Niko                                    Peuraniemi Asko

Haapalainen Leo                              Pitkänen Leo

Henttunen Matti                               Poranen Heikki

Kansanniva Mika                              Perälä Kristiina

Koivuranta Jarmo                             Saarinen Pekka,

Löytänen Oona                                Torvela Taina

Niva Aapo                                        Tuisku Sara

Niva Iida                                          Vilmilä Merja

 

Kolme henkilöä ei halua nimeänsä tässä vaiheessa julkisuuteen. Seuraavat ehdokkaat nimetään kesäkuussa 2016.

 

TAVOITTEENA 15 % ÄÄNIMÄÄRÄN LISÄYS

 

Kokoomus on ollut Suomen suurin puolue kunnallisvaaleissa kaksi vaalia peräkkäin. Kokoomus sai edellisissä 2012 kuntavaaleissa valtakunnallisesti 21,9 prosentin ja Rovaniemellä 19 %:n kannatuksen.

Tällä hetkellä kokoomuksen valtuustoryhmä on 12 edustajaa.

Kokoomuksen Kunnallisjärjestö asettaa täyden vaalilista. eli 77 ehdokasta kevään 2017 vaaleihin. Vaaliohjelma käydään tutulla Kaupunki Joka Toimii –tunnuksella.

 

Rovaniemen Kokoomuksen tavoitteet vuoden 2017 Kuntavaaleissa ovat

–          lisätä äänimäärää 15 %:lla eli saada yli 5900 ääntä,

–          kannatuksen kasvu yli 20%:iin

–          12 valtuutettua ja sitä kautta

olla edelleen Rovaniemen toiseksi suurin valtuustoryhmä.

 

Kokoomuksen valtakunnalliset tavoitteet vuoden 2017 Kuntavaaleissa ovat

–          olla edelleen Suomen suurin kuntapuolue

–          saada 7200 ehdokasta, ja sen myötä

–          1700 valtuutettua

JARI NYKÄNEN VAALIPÄÄLLIKÖKSI

 

Kunnallisjärjestö on nimesi puheenjohtaja Jari Nykäsen kuntavaalien vaalipäälliköksi sekä markkinointipäälliköksi varapuheenjohtaja Taina Torvelan.

 

Seuraavat kuntavaalit järjestetään noin vuoden kuluttua eli 9. huhtikuuta 2017. Uudet valtuustot aloittavat toimintansa kesäkuussa 2017.

Kaupunginvaltuusto päätti myydä AMK-osakkeet | 15.02.2016

Rovaniemen kaupunginvaltuusto päätti 15.2.2016 myydä omistamansa Lapin ammattikorkeakoulun osakkeet Lapin yliopistolle. Esisopimus on ehdollinen aiesopimus, joka on tavoitteena viimeistellä ja vahvistaa vuoden 2016 loppuun mennessä.

 

 

 

Rovaniemen kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä osakekaupasta laaditun esisopimuksen maanantaina pitkän keskustelun jälkeen äänin 50 – 4 (5 tyhjää). Kaikki esityksen vastustajat olivat vasemmistoliitosta. Kokoomuksen valtuustoryhmä oli päätöksessään täysin yksimielinen.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa kaupunginhallituksen pohjaesitykseen lisättiin täysin yksimielisesti rahastointilauseke, jonka mukaan   selvitetään vuoden 2016 aikana osakekaupasta tulevan kauppahinnan rahastointimahdollisuus sekä Lapin yliopiston että Lapin ammattikorkeakoulun opetusta, tutkimusta ja kehittämistoimintaa tukevaan rahastoon.

Osakekauppa toteutuu kuitenkin vain, jos kaupungin ja yliopiston välisen esisopimuksen ehdot täyttyvät. Esimerkiksi Lapin yliopiston yhdistyminen jonkin toisen yliopiston kanssa aiheuttaisi sen, että kauppa raukeaisi ja ammattikorkeakoulun osakkeet palautuisivat Rovaniemen kaupungille.

Lapin yliopiston tavoitteena on ostaa osake-enemmistö ammattikorkeasta ja yhdistää lappilaiset korkeakoulut.

KAUPUNGILLA ON EDESSÄ 18 M€ TASAPAINOTTAMISTALKOOT JO KULUVANA VUONNA! | 14.06.2015

Talouden tasapainottamisohjelma ontuu

ROVANIEMEN KAUPUNKI ELÄÄ YLI VAROJEN

Kokoomuksen valtuustoryhmä on huolissaan Rovaniemen kaupungin Talouden Tasapainottamisohjelman (TALTTO) onnistumisesta. Vuoden 2014 tilinpäätös osoittaa, että Talouden tasapainottamisohjelman mukaisia säästöjä on jäänyt toteutumatta 2 milj.€, tarvittavia lisätuloja saavuttamatta yli 3 milj.€ sekä määrärahojen kasvuraja on merkittävästi ylitetty myös kuluvana vuonna. Henkilöstöhallinnon kokonaiskulut eivät ole hallintouudistuksista huolimatta vähentyneet, päinvastoin. Kaupunkilaisia uhkaa verojen ja palvelumaksujen korotukset.

 

EDESSÄ 18 M€ TASAPAINOTTAMISTALKOOT JO KULUVANA VUONNA!

Kokoomus edellyttää, että TALTTOa on kiristettävä loppukaudelle 2016-2017. Taloushallinnolta saatujen tietojen mukaan kaupunki tarvitsee noin 18 milj € säästöt/lisätulot jo vuodelle 2015. Vuoden 2016 säästötarve on kaupunginjohtaja Lotvosen mukaan 24 milj. € . Määrärahat eivät saa kasvaa 1 % enempää. On tehtävä perusopetuksen rakenteen pikaisia ratkaisuja, kiinteistömassan tarkoituksenmukaista salkuttamista sekä konsernihallinnoin kehittämistä. Nyt on ripeästi kyettävä tekemään hankalat ja vaikeat päätökset ja palvelurakenneuudistukset, jotka tervehdyttävät kaupungin talouden ja tasapaino saavutetaan TALTTOn mukaisesti vuonna 2017.

 

TALTTOssa pysyminen merkitsee eittämättä myös palvelujen karsintaa, jopa nykyisen palvelutason laskua.  Merkittävä osa tervehdyttämistoimista on tehtävissä ripein rakenneuudistuksin. Tarvitaan kunnon remonttiliike ja osaavaa muutosjohtamista, jossa löydetään moderneja ja tehokkaita toimintamalleja kaupungin palvelujen ylläpitämiseen ja oikeudenmukaiseen kehittämiseen.

Hallintouudistuksen II vaiheen on myös tuotettava säästöjä ja lisättävä tehokkuutta. Toistaiseksi näihin säästötavoitteissa ei ole onnistuttu.  Sen on tuotava nyt nopeutetulla aikataululla taloudellista hyötyä.

 

Kulukurin lisäksi tarvitaan aktiivisempaa myyntiä! TALTTOn mukaan kaupungin tulee hankkia lisätuloja vähintään 5 milj.€ vuodessa. Myyntitavoitteen tulisi olla kunnianhimoisempi, vähintään 12-15 milj.€/v .

Kokoomuksen valtuustoryhmä on maalikuussa 2015 talousseminaarissa esittänyt laatimansa 10 kohdan listan kaupungin tulojen lisäämiseksi sekä talouden tasapainottamiseksi.

 

VERONMAKSAJA RAUHAAN!

Kokoomuksen valtuustoryhmän mukaan kaupunkilaisten kukkaro on jätettävä rauhaan. Veroja ei tule eikä saa korottaa. Veroäyrin on oltava kilpailukykyinen, eikä asukkaiden ostovoimaa saa vaarantaa veroja nostamalla. Työllisyyssyistä kokonaisveroastetta ei voi kiristää!

 

VALTUUSTOSOPIMUKSELLA TALTTO KUNTOON

Kokoomuksen valtuustoryhmä haastaa kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajat yhteiseen neuvonpitoon laajamittaisen valtuustosopimuksen aikaansaamiseksi tulevan syksyn aikana, ennen vuoden 2016 talousarvion lukkoon lyömistä, jotta kaupungin talous saadaan tasapainoon ja tervehdytettyä riittävästi.

 

Taina Torvela, valtuustoryhmän puheenjohtaja