Päätöksiä ja aloitteita

RYHMÄPUHE: TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS | 13.06.2017

Arvoisa puheenjohtaja,

 

VVM:n kevään 2017 taloudellisesta katsauksesta ilmenee, että Suomen kansantalous kasvaa vuonna 2017 1,2 %. Samoin yksityisen kulutuksen ja investointien kasvun lisäksi myös viennin kasvu vihdoin näyttää piristyvän. Euroalueen kasvun kiihtyminen ja vientikysynnän ilahduttava piristyminen tukevat Suomen talouskasvua. Viennin kehitys seuraa maailmankaupan kasvua ja kansainvälisessä kaupassa tapahtunut markkinaosuuksien menettämisen aikakausi näyttää osaltamme vihdoinkin päättyneen.

 

Roin kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus näyttää kulkevan yhtenäistä rataa Suomen talouskehityksen ja julkisen talouden kanssa. Sanoisin, että ns. juoksemme maratonilla samaan suuntaan pääjoukon mukana: emme joudu kuromaan toisia kiinni, mutta ei meillä myöskään ole minkäänlaista etumatkaa turvanamme. Maaliin on päästävä pääjoukossa.

Tilinpäätökset antavat ilahtumisenkin aihettakin: vuoden 2016 tilikauden tulos oli 4,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vaikeat säästöpäätökset, henkilöstön venymiset, määrärahojen tarkka harkinta ja kiinteistöverokorotus ovat esimerkkejä niistä toimenpiteistä, joiden seuraukset alkavat vähitellen tuottaa tulosta. Suunta on oikea, se antaa hieman jo toivoa.

 

Voidaan sanoa, että tunnelinpäässä on jonkinlaista valoa. Valitettavasti tunnelinpäässä oleva valo ei näytä vielä kirkkaalta päivänvalolta, vaan pikemminkin taskulampun kajastukselta. Mutta valoa siellä on.

 

 

Vakavia huolenaiheitakin on. VVM:n talouskatsauksen mukaan kasvu on edelleen varsin maltillista eikä talouskasvu riitä poistamaan julkisen talouden alijäämää.

 

Rovaniemen osalta keväältä 2017 annettu osavuosikataus on murheellinen, se ei lupaa tippaakaan helpotuksia ja toki sitä voidaan loppuvuoden toimilla ja päätöksillä vielä korjata. Mutta se ei tapahdu ilman yhteistä tahtotilaa, ilman yhteisiä tavoitteita ja suuntalinjoja.

 

 

Työllisyysasteessa on Rovaniemellä edelleen parantamisenvaraa. Meillä on myös aivan valtavia haasteita ratkaista muun muassa se, miten koulurakennukset saadaan terveiksi ja turvallisiksi.

 

Ylivoimainen huolemme on kaupungin velkamäärän jatkuva kasvaminen, minkä katkaisemisen on oltava kaikkien meidän kaikkien yhteinen päämäärä ja tavoite.

 

Kokoomusryhmän selvä näkemys on, että lainamäärän kasvattaminen ei ole missään tapauksessa ratkaisu, tai edes vaihtoehto. Ainoa, korostan ainoa asia, jossa lisävelan ottaminen ja budjetoitujen menojen lisäys voi tulla edes harkittavaksi, on vain kouluverkoston kokonaisuudistus ja mahdollisesti useamman uuden koulurakennuksen rakentaminen. Kuntalaisten terveys on lisävelanottamistakin tärkeämpi ja kiireellisempi asia.

 

 

 

Totuus on, että tätä palvelutasoa ei voida ylläpitää tällä hinnalla. Meidän on huolehdittava myös tulevista sukupolvista, jotta heillä olisi edes vaatimattomatkaan edellytykset elää hyvinvointiyhteiskunnassa ja saada edes niitä kipeimmin tarvitsemiaan palveluita ja huolenpitoa.

 

 

 

Arvoisa pj,

 

maalissa ei siis vielä olla. Vielä ei voida tuuletella.

 

Meidän on tiivistettävä yhteistyötä, meidän on entistä tarkemmin harkittava menojen ja investointien kiireellisyyttä ja tärkeysjärjestystä, meidän on pystyttävä laatimaan laajempia kokonaisratkaisuja yksittäisten hätätoimenpiteiden sijasta. Ei ole järkevää upottaa rahaa nopeaan rakennuksen korjaukseen, jos muutaman vuoden päästä eteen tulee kokonaan uuden rakennuksen rakentaminen. Väärässä asiassa säästäminen voi lopulta johtaa aiempaa suurempiin kuluihin.

Varoja on kohdennettava sinne, missä se tuottaa parhaiten tai missä sitä kipeimmin tarvitaan. Lyhytnäköisyyteen ei ole varaa.

 

Nyt jos koskaan on kyettävä tekemään kestävät ratkaisut, joissa on huomioitu kaikki näkökulmat ja joiden vaikutukset on arvioitu mahdollisimman laajalle ja pitkälle. Siihen kukaan ei pysty yksin, vaan uskomme, että yhteistyöllä saamme aikaan parhaat tulokset! Kun asian valmisteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen osallistuu mahdollisimman laajasti eri toimijoita ja ryhmiä, uskomme, että silloin kaikki näkökulmat tulevat esille ja huomioiduksi lopullisessa ratkaisussa.

 

Loppuun kerron vielä esimerkin 3-vuotaan tyttäreni talouden suunnittelusta:

 

Olimme kaupassa ja hän oli saanut euron rahaa, jolla hän sai ostaa itse valitsemiaan asioita. Kassalle päästyämme tyttäreni kädessä oli kolme tavaraa, jotka maksoivatkin yhteensä 2 euroa. Kerroin hänelle, että kaikkea noita ei voi saada, jos rahaa on vain euro, jotain täytyy jättää pois. Tyttäreni totesi, että ”vai niin.. Minun pitää varmaan ottaa nuo purkat koska niitä minä tarvitsen, ettei hampaisiin tule reikiä. Muuten äiti sinulta menee paljon enemmän rahaa hammaslääkäriin. Ehkä nuo karkit ostan sitten kun saan lisää rahaa. Ehkä jo huomenna.”

 

Näillä pohdinnoilla,

 

 

Sanna Luoma

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja

RYHMÄPUHE: Henkilöstöraportti | 12.06.2017

Hyvinvoiva henkilöstö on välttämättömyys kaupungin menestykselle

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja Rovaniemeläiset

 

Elämme kuntapolitiikan kannalta historiallista aikaa, sillä tuleva maakuntauudistus tulee muuttamaan myös Rovaniemen kaupungin henkilöstörakennetta terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstön siirtyessä kuntien ja kuntayhtymien palveluksesta maakunnan ja maakunnan palvelulaitoksien palvelukseen.

Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen on Suomessa tällä hetkellä noin 56 prosenttia. Julkiset menot ovat kasvaneet ja menojen kasvua selittää osaltaan kuntien lisääntyneet tehtävät. Tämän vuoksi kuntien tehtäviä ei tule enää lisätä, vaan päinvastoin meidän tulee huolehtia hyvin perustehtävistämme. Kokoomuksen ryhmä kantaa huolta kunnan organisaation sopeuttamisesta tulevaan maakuntauudistukseen. Tavoitteenamme on ketterä ja yhteistyökykyinen organisaatio, jossa henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa ja voida hyvin.

 

Henkilöstömäärän väheneminen ei tarkoita vähäisempää huolenpitoa. Kuulimme hyvin valmistellun henkilöstöraportin tulokset, jossa todettiin sairausperusteisten poissaolojen kasvaneen viimeisen kahden vuoden osalta. Rovaniemen kaupungin henkilöstö on tehnyt omalta osaltaan töitä Rovaniemen kaupungin taloustilanteen parantamiseksi vapaaehtoisesti pidetyillä virkavapauspäivillä. Henkilöstö on todella venynyt. Voitte kuvitella 25:n oppilaan alakoululuokan edes yhden päivän ilman opettajaa tai sen poissaolevan opettajan kollegan, joka vahtii kahta luokkaa yhtä aikaa. Vapaita pidettiin vuonna 2016 yhteensä 5757 kalenteripäivää ja säästöä tällä tehtiin noin 730 000€. Kiitos henkilöstölle tästä.

Terveysperusteisten poissaolojen määrä on kääntynyt nousuun ollen v 2016 18,9 %. Myös yli 30 päivää kestäneet terveysperusteiset poissaolot ovat kasvaneet, jonka myötä myös kustannukset ovat kohonneet. Kehitys on huolestuttavaa, ja vaatii erityishuomiota.

Tätä sairauspoissaolojen kasvua selittää osaltaan sisäilmaongelmat Rovaniemen kaupungin julkisissa rakennuksissa. Nähtävillä on, että nämä poissaolot eivät ole vähenemässä lähivuosina. Yksi sairauspoissaolopäivä kustantaa työnantajalle 250 euroa. Viime vuonna laskennalliset kustannukset terveysperusteisten poissaolojen osalta olivat 15,2 milj. euroa. On selvää että kaupungin työntekijät kärsivät rakennustemme huonon kunnon vuoksi työpaikoillaan.

Varmasti te kokeneet arvon valtuutetut olette täällä valtuustosalissa kuulleet useita puheenvuoroja koulujen ja muiden julkisten rakennusten vaikutuksesta Rovaniemeläisten kunnan työntekijöiden terveyteen ja työoloihin. Puheet on nyt kuultu ja meidän on aika tarttua toimeen. Kokoomuksen ryhmän toiveena on, että juuri valittu valtuusto tekisi poikkeuksellisen yksimielistä yhteistyötä, tulevan palveluverkon ja sitä myötä myös kouluverkon kuntoon saattamiseksi.

Tämä kuntoon saattaminen voi tarkoittaa kipeitäkin ratkaisuja. On tärkeämpää turvata jokaiselle kunnan työntekijälle niin terveyskeskuksessa, virastossa kuin koulussa turvalliset ja terveelliset työolot ja kuntalaisille terveelliset palveluympäristöt, kuin se että palvelut ovat kuntalaiselle tarjolla joka nurkan takana. Kokoomuksen ryhmä katsoo, että kouluverkkoa tulee tarkastella kokonaisuutena. Meidän jokaisen on myös hyvä muistaa, että esimerkiksi homekoulun ollessa kyseessä, aikuinen voi ottaa sairauslomaa, mutta lapsi on koulussa ja sairastaa epämääräisiä ja vakaviakin oireita ilman sairauslomaa. Sisäilmaongelma voi sairastuttaa pysyvästi ja vakavasti. Tämä, jos joku maksaa yhteiskunnallemme. Rovaniemen kaupungin työntekijältä tai lapsilta pilataan elämä, lasten kohdalta ennen kuin se ehtii kunnolla alkaa.

 

Hyvä puheenjohtaja,

 

Kaupungin on otettava vahva omistajan ote konserniyhtiöiden toimintaan, sillä näissä yhtiöissä tehtävät toimenpiteet sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi vaikuttavat merkittävällä tavalla Rovaniemen kaupungin henkilöstön terveyteen ja työoloihin. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta käy selvästi ilmi että konsernin asiantuntijaperusteista ohjausta on syytä tehostaa etenkin talouden näkökulmasta. Rovaniemellä on lopetettava veronmaksajien rahojen tuhlaaminen pintaremontteihin ja pieniin paikkailuihin. Henkilöstön loputon siirteleminen paikasta toiseen ei paranna työmotivaatiota tai rakennusten kuntoa.

Sairaalannimen terveyskeskustoimintaa ei ole sopivaa järjestää parakeissa, vaan työntekijät ja kaupunkilaiset ansaitsevat kunnon väistötilat. Kaupungin on hankittava parasta asiantuntemusta korjausrakentamiseen ja uudisrakentamiseen. Nyt on otettava käyttöön uudet lääkkeet. Rakennuksia on myös uskallettava purkaa, mikäli vuosikymmenten remontointikierre ei ole tuottanut tulosta.

Kokoomuksen ryhmä esittää, että meidän on katsottava rohkeasti tulevaisuuteen ja otettava kunnianhimoiseksi tavoitteeksi Suomen parhaat koulut ja terveet julkiset rakennukset Rovaniemellä.

Loppuun pienenä, mutta vakavana kevennyksenä,

Arvon kollegani kertoi kuinka hänen läheistään saatto-hoidettiin  Sairaalannimen terveyskeskuksessa. Kollegani totesi Rovaniemen keksineen eutanasian, sillä sisäilma oli niin huono, että se joudutti ihmisten lähtöä. Tältä se osin on tuntunut myös koulujen sisäilman osalta.

Tehkäämme me täällä valtuustosalissa historiaa arvon valtuutetut, jotta neljän vuoden kuluttua raportit kertovat tervettä tarinaa.

 

Sara Tuisku, Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja Kokoomuksen Lapin piirin varapuheenjohtaja

RYHMÄPUHE: NISKANPERÄN OSAYLEISKAAVA | 21.03.2017

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja lehterin väki

 

Rovaniemen kaupunki on kylien kaupunki ja kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen eri kunnan osa-alueilla. Rovaniemen alueiden käytön strategiasuunnitelmassa Niskanperän alueella on eheytettävä yhdyskuntarakennetta ja kehitettävä elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia. Alueen asutus on tärkeä palvelukylän palvelujen säilyttämiselle. Tekninen lautakunta päätti 29.01.2015 pitämässään kokouksessa, että Niskanperälle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava.

 

Torstaina 16.3.2017 kuulimme valtuustoinfossa varsin täydellisen ja hyvin valmistellun selvityksen Niskanperän osayleiskaavasta Lauri Solinin esittämänä. Hän edustaa FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:tä

 

Seuraavaksi pari asiaa, jotka liittyvät kaavoitukseen:

 

Tulevaisuuden ennustettu liikenteen lisääntyminen edellyttää

toimenpiteitä liikenteen toimivuuden, sujuvuuden ja

turvallisuuden takaamiseksi. Niskanperän lisääntyvä

liikenne puoltaa myös osaltaan VT4:n

liittymien kehittämistä kaava-alueella. Kaava-alueella ns.

Westerlundin puutarhan eteläpuolelta on varattu LSE-1

merkinnällä alueliittymä ratkaisuun, joka maankäytön osalta

ratkaistaan erillissuunnitelmalla.

 

Alueella toimii yksityinen päiväkoti ja tällä hetkellä päiväkotiin

olisi mahdollista sijoittaa lisää lapsia.

 

Alakorkalon koulun oppilasmäärä on puolittumassa vuoteen

2022 mennessä, joten koulupalveluiden osalta

muutaman oppilaan vuotuinen lisäys ei aiheuta lisätilan

tarvetta.

 

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa tätä laajasti ja hyvin

valmisteltua Niskanperän osayleiskaavaa.

 

Valtuusto 20.3.2017

Heikki Poranen

kaupunginvaltuutettu, teknisen lautakunnan puheenjohtaja

RYHMÄPUHE: PALVELUVERKKOSELVITYS | 20.03.2017

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja muu väki

 

Kuluneella valtuustokaudella koulutuslautakunnan työ on ollut haasteellista. Lapsimäärä on lisääntynyt, mutta taloudellisesta tilanteesta johtuen toimialalautakunnalle budjetoitava rahamäärä on vähentynyt. Monessa päiväkodissa ja koulussa on ollut sisäilmaan liittyviä ongelmia.

 

Nyt käsissämme oleva palveluverkkoselvitys on tullut suureen tarpeeseen. Selvityksen avulla haetaan vastauksia kysymyksiin: Miten varhaiskasvatuksen ja koulujen lapsimäärät kehittyvät missäkin osassa kaupunkia? Missä palveluja tarvitaan? Missä niiden tarve vähenee?  Onko tarkoituksenmukaisempaa järjestää pienevän oppilasmäärän opetus isommassa koulussa? Mitkä ovat koulumatkojen pituudet? Missä kunnossa rakennukset ovat? Mitkä ovat yksiköiden vahvuudet ja uhat? Miten talous on toteutunut?

 

Kaupungissamme on hyvin erilaisia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköitä. Esimerkiksi perusopetusta järjestetään pienistä kahden opettajan kyläkouluista suuriin jopa kuusikymmentäkolme (63) henkilöä työllistäviin kaupunkikouluihin, joissa on jouduttu käyttämään mielikuvitusta, jotta opetuksen käyttöön on saatu tarvittavat tilat.

 

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukio-opetuksen piirissä on noin 10 000 lasta ja nuorta. Päiväkodit ja koulut työllistävät välittömästi ja välillisesti melkoisen määrän ihmisiä.  Kun teemme varhaiskasvatukseen ja opetukseen liittyviä päätöksiä, ne koskettavat suurta väestönosaa.

 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuloskortteja on todella mielenkiintoista lukea. Niissä on kuvattu toiminta, millaisissa olosuhteissa opetus- ja kasvatustyötä tehdään, mitkä ovat toiminnan  vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat. Korteista selviää kustannusten jakautuminen ja varhaiskasvatuksen yksiköiden kustannukset verrattuna palveluseteliyksiköihin. Jokainen yksikkö on myös selvittänyt, millaisessa kunnossa tilat ovat. Osa rakennuksista on tullut elinkaarensa päähän, osaa vaivaa sisäilmaongelmat ja osa on priimakunnossa. Korteissa otetaan kantaa myös yksikön jatkuvuuteen.

 

Jokainen haluaisi oman lapsensa tai lapsenlapsensa viettävän päivänsä tarpeenmukaisissa, terveellisissä ja turvallisissa tiloissa. Opettajana tunnen liian monta oppilasta ja opettajaa, joilla on suuria terveydellisiä ongelmia, jotka ovat saaneet alkunsa työpaikalta koulusta.

 

Tulevan valtuuston ratkaistavaksi jää monta kiperää kouluratkaisua, joihin tarvitaan suuria investointeja. Nämä ratkaisut pitää tehdä fakta-tiedon – ei tunteiden varassa ja niin, että osataan katsoa kokonaisuutta. Tätä faktaa löytyy tästä palveluverkkoselvityksestä. Tavoitteena tulisi olla myös yhtenäisten 1-9 peruskoulujen rakentaminen.

 

Yksityiset palvelusetelipäiväkodit ovat tulleet tarpeeseen, kun kaupungin lapsimäärä on ollut kasvava. Ne ovat toimineet puskurina palveluntarpeen kasvaessa. Kaupunki on voinut siirtää tiloihin, toimintaan ja henkilökuntaan liittyviä riskejä yksityisten yrittäjien harteille. Palvelusetelitoiminta on lisäksi ollut kaupungille edullisempaa kuin jos palvelu olisi järjestetty omana toimintana.

 

Tulevaisuudessa lapsimäärän ennustetaan vähenevän. Silloin päiväkodin laadulla ja maineella on merkitystä, mikä yksikkö valitaan lasten hoitopaikaksi, olipa se kunnallinen tai yksityinen.

 

Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että kaikkia palveluverkkoon liittyviä päätöksiä ei pitäisi tehdä valtuustotasolla. Silloin on liian moni lusikka liian isossa ja monisyisessä sopassa. Päätösten tekeminen muuttuu monimutkaisemmaksi ja hitaammaksi. Toimialalautakunnassa päätökset voidaan tehdä notkeammin ja nopeammin.

Jonkinlaista työnjakoa kuitenkin tarvitaan, koska on kyse todella suurista investoinneista.

 

Palveluverkkoselvitystä pitää päivittää tarpeeksi tiheästi. Kouluissa ja päiväkodeissa tapahtuu joskus muutoksia hyvinkin nopeasti.

 

Haluaisin tässä lopussa nostaa esille yhden tärkeän asian. Pidetään huoli siitä, että päiväkodeissa ja kouluissa on tarpeellinen määrä henkilöstöä erityislapsia varten. Erityisopetukseen kohdistetut resurssit ovat mitä parhainta ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Erityislapset, tavalliset oppilaat, opettajat ja kotiväki jaksavat paremmin, kun koulu sujuu. Silloin myös lapsen itsetunto pääsee kasvamaan.

 

Isot kiitokset palveluverkkoselvityksen laatijoille. Olette  tehneet hyvää työtä monien työpaineiden alla.

 

Kokoomuksen ryhmä merkitsee palveluverkkoselvityksen tiedoksi.

 

Kirsi Suoheimo

Valtuusto 20.3.2017

ELINVOIMAPALVELUT AVAINTULOSALUEEKSI | 21.02.2017

ELINVOIMAPALVELUILLA KASVUA

Rovaniemen ongelmana on hajautettu elinkeinotoimi, jolloin kokonaisuuden tavoitteellinen johtaminen ja seuranta ontuvat pahasti. Myös elinkeino-ohjelma on liian irrallinen kaupunkistrategian linjauksista ja tavoitteista.  Tuoreimmissa EK:n tutkimuksessa Rovaniemi saa huonot arvosanat yritysmyönteisyydessä.

Elinvoimainvestointien vaikuttavuus lisääntyy, kun kaikki käytettävissä olevat eurot ja ihmiset kootaan yhteen yksikköön, jota johdetaan tavoitteellisesti kohti parempaa kilpailuasemaa.    Nyt tulosraportointi tehdään kiireelliselle kaupunginhallitukselle puolivuosittain ja silloinkin vain elinkeinobudjetin puolikkaasta, jolloin ei synny riittävän hyvää kokonaiskuvaa elinvoimapanostuksien vaikuttavuudesta.  Koska kaupunkikonsernissa ei ole omaa elinkeinokokonaisuuteen erikoistunutta päätöksentekoelintä kuten muilla avainpalveluilla (sivistys, hyvinvointi), toiminnan systemaattinen tulosjohtaminen on puutteellista.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä tukee kaupunginhallituksen tuoretta päätöstä lähteä kehittämään elinvoimapalveluista yksi kaupungin avaintulosalueeksi .On erittäin tärkeää, että elinvoimapalvelut kootaan yhteen yksikköön  elinvoimainvestointien vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Kaupunginhallituksen uudistuksen päätösesitystä Kokoomus odottaa valmisteltavaksi toukokuun valtuustolle niin, että uusi valtuusto voi lähteä sitä toteuttamaan.

Valmisteluissa Kokoomuksen mukaan elinvoimapalveluista

  • tulisi lakkauttaa tilaaja-tuottajamalli, kuten koko kaupunkiorganisaatiossa on jo tehty sekä siirtyä tulosohjausjärjestelmään.

 

Uudistuksilla Kokoomus haluaa tukea yritysten toiminta- ja työllistämismahdollisuuksia entistä tuloksellisemmin sekä edistää tehokkaammin uuden yrityskannan sijoittumista paikkakunnalle. Yritysvaikutusten- ja työllistämisedellytystenarviointi tulisi saada osaksi kaupungin päätöksentekoa

 

Kevään aikana tehtävillä uudistuksilla varaudutaan paremmin uuden kaupungin tehtäviin. Elinvoima ja työllisyys ovat uudistuvan kaupungin tärkeimmät tehtävät.  Kevään organisaatio- ja johtamisjärjestelmäuudistuksessa tullaan luomaan elinvoima- ja työllisyyspalveluille sille kuuluva avainrooli sekä mahdollistamaan dynaamisempi ote elinvoimapalvelujen strategiseen tulosjohtamiseen.

 

 

YHDEN YKSIKÖN TAKTIIKALLA ELINVOIMAA

Valtuusto 20.2.2017

Taina Torvela

Kaavoitukseen jalostettava elinvoimakaavojen palvelukonsepti toimitusaikatakuulla | 20.02.2017

Hyvä puheenjohtaja ja vastuulliset kollegat tässä salissa! Sekä tietysti aktiivinen lehterin väki, hyvät yrittäjät.

Yhdestä asiasta olemme takuu varmasti tässä salissa järkyttävän yksimielisiä. Kaavoituksen on toimittava ja elinvoimakaavojen sujuvuus on varmistettava.

 

Yrittäjien ääntä on osattava kuunnella! Elinkeinokaavoituksen pitää sujua – siis koko prosessin. Pärstäkertoimesta riippumatta.  Toimitusaikatakuulla.  Laatua tehdään vain sisäisellä JA ulkoisella kehitystyöllä. Parhain palvelulaatu syntyy poistamalla kaavoituksesta tehoton monijohtajamalli.  

Kaikkien yrittäjien eduksi.

 

Se mikä ei ole rikki ei pidä korjata. Mutta se mikä on rikki, on meidän vastuu korjata.  Kaavoitus on onnistuttu ulkoisesti eheyttämään, mutta sisäisesti se on rikki.  Sujuvuutta ei varmista KH, Tekla eikä Kaupunginjohtaja. Ainoastaan kaavaosaston ammattilaiset.

Kaavoituksen sujuvuus on nykymenolla vaarassa – toimitusvarmuus heikennetään moninapaisella johtamisella. Kaavaihmisille ei luoda parhaita edellytyksiä onnistua työssään.

Meidän on kyettävä tunnistamaan todelliset ongelmat ja oltava herkkänä sisäiselle koneistolle! Tehokas prosessijohtaminen sakkaa!

 

Olin päättämässä Teklassa ja valtuustossa vuonna 2013, merkittävien asiakasvalitusten vuoksi I vaiheen uudistuksessa. Korjasimme kolme vuotta sitten kaavoituksen turbodiisseliämme vaihtamalla siihen koneiston osia. Vaihdoimme kuskiakin, Oioimme ja kiillotimme hopeiset pellit kuntoon ja niin pääsimme kohtuudella eteenpäin. Asiakkaat ovat olleet kyytiin tyytyväisiä – lähes kaikki.  Nyt koneisto yskii jälleen!

 

Onko meillä kyky kuulla turbodiisselin vikaääniä!? Tai kuskin korjaussuosituksia?! Konepelin alla kytee suuria ongelmia, joihin ei ole vuosihuolloissakaan kiinnitetty riittävästi huomiota.  Pellit kyllä kiiltää edelleen – asiakkaat eivät onneksi näe pellin alle. Mutta meidän päättäjien on nähtävä ja toimittava, jottei koneisto hyydy. Niitä hälytysmerkkejä on ilmassa aivan liikaa. Nyt jo savuaa.

 

Tässä uudistuksessa on kysymys kaavoituksen sujuvuuden ja laadun varmistamisesta sekä jatkokehittämisestä –  yrittäjien eduksi!  Laatua jalostettaessa on kuunneltava herkällä korvalla paitsi asiakkaita myös ehdottomasti  ammattihenkilökuntaa.  Nyt on kuultu erittäin hyvin asiakkaita ja olemme ymmärtäneet oleellisen: se mikä ulkoisesti toimii EI SAA MUUTTAA.  Eikä ole tarvekaan. Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan roolit säilyvät jo lainkin mukaan.

 

Mutta nyt kaavoituksen ammattilaiset on vaiennettu! Niiden, joiden selkänahasta kaavoituksen sujuvuus ja toimintavarmuus pitäisi repiä. Asiakaslaatu on Heidän hyvinvoinnista täysin riippuvainen. Mitään asiantuntijaorganisaatiota, jonne nyt on saatu asenteeltaan oikeat ihmiset, ei voi johtaa onnistuneesti tehottomalla monijohtajamallilla.  Asiakaskin siinä häviää.

 

Nykytasoonkaan ei pidä tyytyä. Kaavoitukseen tulisi konseptoida ”Elinvoimakaavojen palvelumalli”. Kaikille yrittäjille, investoijille ja rakentajille on kyettävä takaamaan paitsi sujuvat, myös takuuajalla toimitut kaavoituspalvelut mallentamalla paremmin koko prosessi. Tarvittaessa on ostettava paikallisilta lisäapua. On myös määriteltävä selkeästi ”ohituskaistakriteerit” oikeudenmukaisuuden vuoksi.  

 

Ollaanko nyt uhraamassa asiantuntiorganisaation toimintakyky vaalikentille!    Nyt jos koskaan tarvitaan päättäjiltä KOKONAISUUDEN HALLINTAA – ASIAKAS- JA HENKILÖKUNTALÄHTÖISTÄ UUDISTUSOTETTA JA NÄKEMYSTÄ PROSESSIN LAATUJOHTAMISESTA kaikesta ulkoisesta paineesta huolimatta. Vastuullisesti.

 

Tässä uudistusvaiheessa on ollut liikkeellä Pöyristyttävä määrä muunneltua totuutta – manipuloiduilla kaavaprosessikuvilla on johdettu asiakkaita rumasti harhaan ja mielikuviin on vaikutettu median avulla. Yrittäjät ovat nyt joutuneet valitettavasti  politiikan pelinappuloiksi.  Meitä päättäjiä on mustamaalattu ja painostettu. Pyhittääkö tarkoitus keinot – minun moraalini ei sitä hyväksy.

 

”Kaavoitus kasvun mahdollistajaksi” on ollut ykköstavoitteeni valtuustotyössäni ja siitä tulen pitämään kiinni. Siksi olen KH:n näkemyksellisen ja vastuullisen esityksen takana.

 

Taina Torvela, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja

 

VALTUUSTOALOITE: OUNASVAARA KÄRKIHANKKEEKSI 2017 | 22.01.2017

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 23.1.2017

Rovaniemen matkailun kasvu turvattava

Tällä hetkellä matkailun suuret kasvuluvut ja kansainvälinen boomi tuovat toivottua elinvoimaa kaupunkiimme. Matkailupalvelujen kasvualueena erityisesti Napapiiri on kehittynyt hyvin. Miten kauan alue pystyy kasvamaan ja toisaalta miten kauan voidaan nojautua yhteen tukijalkaan matkailussa? Nyt on päättäjien kyettävä katsomaan näkemyksellisesti ja kauaskantoisemmin tulevaisuuteen sekä pontevasti luotava mahdollisuuksia uusille kasvun tukijaloille.

 

Rovaniemestä Eurooppalainen Urheilupääkaupunki

Kansainvälisesti menestyvät matkailukohteet uusiutuvat ja jalostavat palvelusisältöjään jatkuvasti. Uusiutuminen on itse asiassa jatkuvan kasvun edellytys. Kansainvälisesti yksi vahvimmista matkailutrendeistä on liikunta- ja hyvinvointimatkailu. Ja tähän trendiin on nyt pontevammin tartuttava.

 

Rovaniemellä on kaikki mahdollisuudet kasvaa keskeiseksi kansainväliseksi liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskukseksi, ansaiten Eurooppalainen Urheilukaupunki –statuksen.

Meillä on Rovaniemellä vahva ja tunnustettu liikunta-alan osaamiskeskus, jota kaupunki ei tähän mennessä ole riittävästi hyödyntänyt omissa toiminnoissaan eikä kaupunkistrategian toimeenpanossa.

 

Ounasvaarasta Liikunnan ja hyvinvoinnin keskittymä – Arctic Sport Resort

Ounasvaarasta on luotavissa vahvempi kilpailuvaltti kansainvälisille liikuntamatkailun markkinoille sekä koko kaupungin profiilia ja vetovoimaa edistävä erikoisuus. Ounasvaara tulisi nähdä monipuolisena älykkään liikunnan ja hyvinvointipalvelujen keskittymänä sekä kehittää siitä kansainvälisen tason kokonaisuus. Kehitystyö tarvitse veturin, resurssit ja kunnianhimoiset liiketoimintasuunnitelmat, johon kaikki sitoutuvat.

 

Edellä olevan perusteella Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kaupunki jatkaa jo vuonna 2006 valmistuneen ja valtuuston hyväksymän ”Ounasvaara 2 kehittämisohjelman” mukaisia toimia sekä priorisoi välttämättömiä Ounasvaaran kehitysprojekteja elinkeino- ja kehittämisohjelmissaan.

 

Lisäksi Kokoomus edellyttää, että Rovaniemen kaupunginhallitus kiirehtii vuoden 2017 aikana elinkeinoyhtiönsä toimesta koordinoitavan kehitys- ja kaupallistamistyön eteenpäinvientiä Ounasvaaran alueen matkailutoimijoiden sekä oman yhtiönsä kautta.

 

Rovaniemellä 23.01.2017

 

Kaarlo Alaoja                                                                                     Taina Torvela

Puheenjohtaja                                                              varapuheenjohtaja

VALTUUSTOALOITE: PALVELUALOITEMALLIN KÄYTTÖÖNOTTO | 12.12.2016

KAUPUNGISTA ELINVOIMAN JA YRITTÄJYYDEN MOOTTORI

 

Tulevaisuuden kaupungin tulee olla yrittäjille entistä toimivampi ja parempi ympäristö yrittää, tehdä kauppaa, innovoida, kokeilla ja työllistää. Yrittäjälähtöisen tekemisen on näyttävä kaikkialla: kaikessa kaavoituksessa, viranomaislupien joustavassa myöntämisessä ja yrittäjyyspalveluiden tarjoamisessa. Jokainen kunnan työntekijä on palveluammatissa edistämässä uusien investointien ja yritysten saamista Rovaniemelle.

Kuntalain 23 § mukaan Kunnan asukkaalla, palvelujen käyttäjällä sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa jossa palvelu voidaan tuottaa nykyistä tuotantotapaa laadukkaammin, edullisemmin, asiakasystävällisemmin, tehokkaammin tai saavuttettavammin.

 

 

PALVELUALOITEMALLIN KÄYTTÖÖNOTTO

 

Paikalliset yrittäjät ja yhdistykset on otettava mukaan kehittämään kuntalaisten palveluita entistä paremmiksi. Yksi hyvä työkalu tämän tavoitteen saavuttamiseksi on ottaa käyttöön palvelualoite mahdollisimman laajasti.

Palvelualoite on toimintamalli, jossa yrittäjä voi esittää paremman ja edullisemman palvelun ja kaupunki on velvollinen vertaamaan sitä itse tuottamaansa. Se on kilpailutuksen muoto, jossa aloite on yrittäjällä.

 

 

 

Edellä olevan perusteena me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemellä otetaan käyttöön alueen elinvoimaisuutta ja palvelujen saatavuutta edistävä moderni kilpailutuksen muoto eli palvelualoitemalli.

Lisäksi edellytetään, että Rovaniemen kaupunki tiedottaa tästä kilpailutusmallista aktiivisesti alueen elinkeinoelämälle.

 

Rovaniemellä 13.12.2016

Taina Torvela

ROVANIEMELLÄ KAAVOITUKSESTA VASTAA ASIANTUNTIJAORGANISAATIO | 16.11.2016

Päätöksentekijänä olen pettynyt Lapin Kansan uutisointiin (LK 15.11.2016) ”Rovaniemen kaavoitus palaa vanhaan malliin”. Haluaisin tietää, mihin tämä vanha malli viittaa?

 

Kaavoitus ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat osa Rovaniemen kaupungin organisaatiouudistusta vuonna 2017. Sen vaikutus on hyvin suuri ja se on uudistuksen yksi tärkeimmistä osa-alueista. Kaupungin hallituksen ohjausryhmä on valmistellut organisaatiouudistuksen tätä vaihetta useamman viikon ajan, punniten tarkasti eri vaihtoehdot.

 

Tehokkuuden näkökulmasta teknisellä toimialalla on oltava kaikki valmisteluun liittyvät toiminnot samoissa käsissä – kaavoitusprosessista ja resurssien käytöstä ohjaukseen asti. Tämä on asiaintuntijaorganisaation osaamisen jakamista sekä suoraa johtamista niin sanotulla yhden luukun periaatteella, jonka kohderyhmänä niin alueen asukkaat, yritykset kuin elinkeinoelämän kehittäjätkin.

 

On hämmentävää, että on annettu tietoa kaavoitusprosessin nopeammasta valmistelusta, kun se on irrotettu teknisen puolen asiantuntijaorganisaation valmistelusta. Samoin hämmentävät puheet ”erittäin tärkeistä ja vähemmän tärkeistä kaavoista”.

 

Kaavoitusprosessi on lain mukaan yhdenvertaista palvelua kuntalaisille. Maankäyttö- ja rakennuslaissa asemakaavaan liittyvässä ohjeistuksessa ei ole mitään mainintaa strategisesta kaavoituksesta. Päätösvalta merkittävissä kaavoissa on vain valtuustolla. Kaupunginhallituksen tehtävä on käsitellä ja viedä valmistellut kaavat teknisen lautakunnan käsittelystä valtuustoon.

 

Päättäjänä ajattelen, että Lapin pääkaupungin näkökulmasta kaikki kaavat ovat alueen kehittymisen kannalta tärkeitä.  Valmistelun pitää olla hyvin johdettua, avointa ja valmistelun tasapuolista.

 

Haluan oikaista harhaanjohtavaa käsitystä siitä, että ykköskaupunginjohtajan tehtäviä tai asemaa tässä asiassa olisi muutettu tai muuttamassa. Kaupunginjohtajalla on selkeä rooli tärkeimpien elinkeinokaavojen edistämisessä ja hänen yksi tärkeimmistä tehtävistään on alueen elinkeinoelämän kanssa käytävä vuoropuhelu – kaupunkistrategian tavoitteet huomioiden.

Kaavoitustyön eri osapuolten kesken toivon sujuvan rakennuslain hengessä, tasapuolisesti.

Maarit Airaksinen
Kaupunginhallituksen 1.varapj
Valtuutettu, Kokoomus

Koulut Kuntoon -ratkaisu vaatii ripeää päätöksentekokykyä | 07.11.2016

Talousarvion yksinkertaistaminen Ojalan laskuopin mukaan on hyvä tapa havainnoida kokonaiskuva missä mennään. Tiedoksenne että käppi taas vaan kasvaa tästä vuodesta. Kulutamme enemmän kuin tienaamme. Rahoitusvaje on tulevana vuonna 12 M€. (Käppi kuva)

Mutta nyt minä en halua puhua tästä käpistä! Joka sekin on riittävän suuri ongelma.

Vaan vieläkin järkyttävämmästä faktasta  –  siitä mitä meidän yhteinen päättämättömyys ja pallottelu saavat aikaan.  Lapset kärsii homekouluista!

 

Me olemme rakastuneet selvityksiin ja raportteihin ja meitä vaivaa päättämättömyys. Tästä rakastumisesta kärsivät meidän rakkaat rovaniemeläiset – Oppilaat ja opettajat menettävät terveytensä sisäilmaongelmien vuoksi. Samoin terveydenhoidon ammattilaiset saavat työskennellä epäterveissä työtiloissa, riskeeraten oman terveydestä.

 

Meillä on teetetty ulkopuolisilla asiantuntijoilla laadukas palveluverkkoselvitykset päivityksineen sekä jokaisesta kiinteistöstä on kuntoraportit olemassa. Mutta missä mättää?! Johtajuusongelma. Päätöksenteon kyvyttömyysongelma. Koululautakunnan on kyettävä tekemään palveluverkkopäätökset sekä Kaupunginhallituksen tulee johtaa omistajapolitiikkaa priorisoiden resurssien käyttöä.

 

Tämän talousarvion suurin puute on se, ettei siinä ole varauksia ongelmakoulujen kuntoonsaattamisesta. Miksi ei? Kaupungilta puuttuu ajantasainen lyhyen ja pitkän tähtäyksen omaisuuden investointi- ja kuntoonlaitto-ohjelma!     Nyt kaikki voimavarat ja rahat menee tulipalojen sammuttamiseen!

 

Onhan tämä oikeasti merkillistä, että me täällä jabbastelemme, kun ihmiset samanaikaisesti menettävät terveytensä.  Jabbastelumme maksaa paitsi terveysongelmissa myös suorissa lisäkuluissa miljoonia euroja.

Eihän meillä oikeasti ole varaa tällaiseen. Tämä kaikki on kiinni vain ja ainoastaan yhteisestä TAHDOSTA. Tahdosta ja päättäväisyydestä laittaa asiat kuntoon.

 

Esitän, että nyt sovimme tässä salissa yksissä tuumin käynnistää  KOULUT KUNTOON – OHJELMAN ,  investointi- ja kuntoonlaitto-ohjelman, määräajassa toteutettavan hankkeen, johon fokusoidaan riittävät voimavarat.  Maaliskuuhun 2017 mennessä päätökset palveluverkoista ja määrärahoista. Toimeenpanoveloite välittömästi. Osana tätä toteutusta otetaan myös modernit elinkaarimallit käyttöön, koska itsellä ei ole varaa sijoittaa määrärahoja kaikkeen.

Tämä on kokoomuksen ryhmäesitys vuoden 2017 talousarvioon, jolle toivon teidän kaikkien kannatuksen.

 

Kuva: Koulut Kuntoon Valtuustositoumus

Minulla on täällä valmiina Koulut Kuntoon –valtuustositoumus, jossa me kaikki sitoudumme tekemään kaikkemme että kuntalaiset saavat terveet koulut ja palvelutilat viipymättä!

Kenellä on varaa olla allekirjoittamatta tätä?!

 

Taina Torvela