ELINVOIMAPALVELUT AVAINTULOSALUEEKSI

21.02.2017

ELINVOIMAPALVELUILLA KASVUA

Rovaniemen ongelmana on hajautettu elinkeinotoimi, jolloin kokonaisuuden tavoitteellinen johtaminen ja seuranta ontuvat pahasti. Myös elinkeino-ohjelma on liian irrallinen kaupunkistrategian linjauksista ja tavoitteista.  Tuoreimmissa EK:n tutkimuksessa Rovaniemi saa huonot arvosanat yritysmyönteisyydessä.

Elinvoimainvestointien vaikuttavuus lisääntyy, kun kaikki käytettävissä olevat eurot ja ihmiset kootaan yhteen yksikköön, jota johdetaan tavoitteellisesti kohti parempaa kilpailuasemaa.    Nyt tulosraportointi tehdään kiireelliselle kaupunginhallitukselle puolivuosittain ja silloinkin vain elinkeinobudjetin puolikkaasta, jolloin ei synny riittävän hyvää kokonaiskuvaa elinvoimapanostuksien vaikuttavuudesta.  Koska kaupunkikonsernissa ei ole omaa elinkeinokokonaisuuteen erikoistunutta päätöksentekoelintä kuten muilla avainpalveluilla (sivistys, hyvinvointi), toiminnan systemaattinen tulosjohtaminen on puutteellista.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä tukee kaupunginhallituksen tuoretta päätöstä lähteä kehittämään elinvoimapalveluista yksi kaupungin avaintulosalueeksi .On erittäin tärkeää, että elinvoimapalvelut kootaan yhteen yksikköön  elinvoimainvestointien vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Kaupunginhallituksen uudistuksen päätösesitystä Kokoomus odottaa valmisteltavaksi toukokuun valtuustolle niin, että uusi valtuusto voi lähteä sitä toteuttamaan.

Valmisteluissa Kokoomuksen mukaan elinvoimapalveluista

  • tulisi lakkauttaa tilaaja-tuottajamalli, kuten koko kaupunkiorganisaatiossa on jo tehty sekä siirtyä tulosohjausjärjestelmään.

 

Uudistuksilla Kokoomus haluaa tukea yritysten toiminta- ja työllistämismahdollisuuksia entistä tuloksellisemmin sekä edistää tehokkaammin uuden yrityskannan sijoittumista paikkakunnalle. Yritysvaikutusten- ja työllistämisedellytystenarviointi tulisi saada osaksi kaupungin päätöksentekoa

 

Kevään aikana tehtävillä uudistuksilla varaudutaan paremmin uuden kaupungin tehtäviin. Elinvoima ja työllisyys ovat uudistuvan kaupungin tärkeimmät tehtävät.  Kevään organisaatio- ja johtamisjärjestelmäuudistuksessa tullaan luomaan elinvoima- ja työllisyyspalveluille sille kuuluva avainrooli sekä mahdollistamaan dynaamisempi ote elinvoimapalvelujen strategiseen tulosjohtamiseen.

 

 

YHDEN YKSIKÖN TAKTIIKALLA ELINVOIMAA

Valtuusto 20.2.2017

Taina Torvela

← Takaisin uutisarkistoon