KAUPUNGIN UUDET KIINTEISTÖHANKKEET TULEE TOTEUTTAA VUOKRAMALLILLA

12.11.2018

Veli-Matti Kilpimaa
Kaupunginvaltuusto 12.11.2018
Ryhmäpuheenvuoro koskien talousarvion 2019 käsittelyä – Kiinteistöt ja tilahallinta

    

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijat
    

Vuosien tekemättömyys on aiheuttanut laajasti keskustelua Rovaniemellä viime viikkoina. On otettu kantaa puolesta ja vastaan. Asioita on tutkittu ja tulkittu. Tekemättömyyttä on ollut ja tänään se näkyy täällä valtuustosalissa kaupungin talousarvion käsittelyssä.
  

Kaupungin kiinteistöissä ja tilahallinnassa näkyy tekemättömyys erityisen voimakkaasti. Tilaa on kaupungilla paljon, mutta tilat ja tarve ei kohtaa. 30% kaupungin omistamista tiloista on tyhjillään. Ongelmia on kiinteistöissä runsaasti ja tilat ei palvele tämän päivän tarpeita. Rakennuksissa on rakennusvirheitä, sisäilmaongelmia ja korjausvelkaa. Uusien kiinteistöjen tarve on valtava ja kaikki tarpeet tulisi tyydyttää nopeasti.
  
Erityisen paljon kiinteistöjen ja tilojen tarvetta muokkaa palveluverkkojen muutokset. Palveluverkkojen uudistus käynnistyi vihdoin viime valtuustokauden lopulla ja tällä valtuustokaudella ne on tarkoitus viedä loppuun. Tekemättömyys palveluverkoissa on kestänyt kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymisestä asti ja tämä näkyy kiinteistöissä ja tilojen hallinnassa.
  
Valtuusto on linjannut useaan kertaan, että tyhjistä tiloista luovutaan, tilat tulee olla tehokkaassa käytössä ja rakennuksien on oltava turvallisia ja terveitä. Arvoisat valtuutetut ja virkamiehet, onko näille asioille tehty riittävästi vai onko jotakin jäänyt tekemättä? Olen kuullut lukemattomia määriä syitä, miksi näitä asioita ei voida tehdä. mm. kiinteistöjä ei voi myydä, kun niiden tasearvo on korkeampi, kuin myyntihinta, kiinteistömarkkinat menee Rovaniemellä sekaisin, jos kaikki laitetaan kerralla myyntiin, maankäyttö hinnoittelee kiinteistöjen maa-alueet liian korkeiksi, KH on linjannut maan myynnin ehdot sellaiseksi, että ei mene kaupaksi. Kaupan esteitä riittää, joten voisiko joku esittää miten ne esteet puretaan? Jos olen oikein ymmärtänyt, niin tässä salissa olevat henkilöt voi tehdä esityksiä ja päätöksiä esteiden purkamiseksi. Korjatkaa, jos olen väärässä.
  
Tuleeko kaupungin omistaa, rakentaa ja ylläpitää kiinteistöjä, jotta voidaan tuottaa kuntalaisille palvelut?
Kokoomuksen ryhmän mielestä ei tarvitse. Kiinteistöihin on sidottu valtavasti pääomia ja vielä enemmän on rahaa menossa uusiin investointeihin. Kaupunki ottaa tarpeettoman suuria riskejä kiinteistöjen rakennuttamisessa. Rakentamisen riskit on realisoitunut useita kertoja. Viimeksi Sinetässä ja Ounasrinteellä. Myymällä kaupungin omat kiinteistöt ja siirtymällä vuokramalliin varmistamme, että kiinteistöihin liittyvät riskit on hallinnassa ja kaupunki voi keskittyä ydintehtävään. Tuottaa laadukkaita palveluita kaupunkilaisille.
  
Kiinteistöjen myynnillä kaupunki tulouttaa helposti 50-100m€ rahaa ensivuoden aikana. Uusien tilojen hankkiminen vuokramallilla ei edellytä lisälainan ottoa. Vuokrat tiedetään 20 vuotta eteenpäin tarkasti
yllätyksiä ei tule. Hallintokunnat tulevat säästämään vähintään 1m€ toiminta menoissa, joka vuosi. Tilojen tarpeeseen voidaan vastata nopeasti. Tilat ovat uusia ja turvallisia.
  
Rovaniemen kaupungin kiinteistöjen hallinta ja tilojen käyttö on tehty aika hankalaksi hallintosäännöillä. Kun hallintokunnissa on tilojen tarvetta, lähtee sieltä pyyntö Tilaliikelaitokselle, joka valmistelee esityksen lautakunnalle. Kun uusia tiloja tarvitaan, Tilaliikelaitos valmistelee tilaohjelman, hankesuunnitelman ja budjetin, joka esitellään lautakunnalle. Lautakunnan päätöksen jälkeen toimeenpano siirtyy Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy:n omistamalle tytäryhtiölle Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:lle, joka laittaa rakennuttamisen käyntiin, ellei kyseessä sitten ole uimahalli tai vastaava urheiluhallikiinteistö, jonka rakentaa Lappi Areena Oy. Nämä kiinteistöjen omistus ja rakennuttamisyhtiöt vuokraa tilat tilaliikelaitokselle, joka välivuokraa tilat hallintokunnille. Tästä ei ainakaan voi sanoa että tilahallinnassa olisi tekemättömyyttä. Kustannustehokasta ja järkevää tilanhallintaa tämä ei myöskään ole.
  
Selkeyttämällä kiinteistöjen omistusta ja tilojen hallintaa säästämme paljon rahaa ja tuloutamme kaupungin kassaan miljoonia rahaa. Emme tarvitse veronkorotuksia, vaan toimeenpanoa valtuuston päätöksille.

← Takaisin uutisarkistoon