Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä veroprosenttia ei tule nostaa

12.11.2018

Päivi Alaoja
Kaupunginvaltuusto 12.11.2018
Ryhmäpuheenvuoro koskien talousarvion 2019 käsittelyä – Teema 1 Talouden johtaminen ja veroprosentti
   

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat kollegat, virkamiehet ja muut kokousta seuraavat
   
Jos minun oma perheeni joutuisi yhtäkkiä taloudelliseen ahdinkoon, toinen meistä vaikka kuolisi yllättäen, mitä minä tekisin? Kysyn myös sinulta, onko sinulla olemassa elämän varasuunnitelma, jonka mukaan ryhtyisit toimimaan silloin, kun tulot eivät yksinkertaisesti riitä ja totuttuun ei ole varaa? Ensimmäisenä et ehkä menisi lakki kourassa pankinjohtajan puheille. Et liioin kehtaisi pyytää lainaksi sukulaisiltasi, tuskin myöskään vanhempiesi säästöistä.
  
Jos minä tuossa tilanteessa olisin edelleenkin jokseenkin järkevä ja toimintakykyinen, lähtisin ensimmäisenä karsimaan turhat kulut. Kaikki mikä ei olisi elämässäni välttämätöntä, joutaisi kriisin keskellä pois. En näkisi mitään muuta vaihtoehtoa kuin sopeuttaa menoni muuttuviin tulohini. Helpommin sanottu kuin tehty, vai mitä?
  
Kun yritystä kohtaa ankeat ajat, mitä se tekee? Se sopeuttaa.
Yrityksissä eletään ostavien asiakkaiden rahoilla. Ellei asiakas osta, jää liikevaihto saamatta, kate saamatta, velat maksamatta, ja niin edelleen. Ahdinkoa voidaan paikata hintojen nostolla vain, jos markkinatilanne sen sallii. Koska asiakas kuitenkin aina äänestää jaloillaan, tuo tärkeä ääni voi hinnankorotuksen johdosta mennä jatkossa kilpailijalle.
  
Tulot eivät ole automaatti myöskään kaupungille. Aivan kuten yrityksen tulevaisuus on aina epävarma ja riskipitoinen, myös kunnan tulevaisuutta leimaa monitahoiset yhteiskunnan muutokset, joiden taloudelliset vaikutukset heijastuvat kaupungin talouteen. Oleellista on se, että nämä vaikutukset osataan riittävällä vakavuudella ennakoida realistisesti jo suunnitteluvaiheessa.
  
Kuntalain mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät. Kunnan tulee siis turvata kuntalaisille ainakin lakisääteiset palvelut. Muut tehtävät ovat ainakin periaatetasolla toissijaisia. Ellei lainsäädännössä edellytettyjä palveluita voida turvata, valtio puuttuu peliin. Kuntakonserniamme ajatellen meillä on vielä matkaa kriisikunnaksi. Matka kuitenkin lyhenee, ellemme ole valmiita sopeutuksiin nopeasti ja tehokkaasti.
  
Varsinaiset talousarvion muutosesitykset tullaan käsittelemään myöhemmin erikseen, mutta yhteen kohtaan en malta tässä yhteydessä olla puuttumatta. Talousarvion sivulla 38 kuvataan Toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa, jonka avulla saamme talouden tasapainoon ja pidämme sen siinä.
   
Tiivis ja joustava palveluverkko, toiminnan tuottavuuden parantaminen, tilojen käytön tehostaminen, kaupunkikonsernin rakenteiden virtaviivaistaminen, omaisuuden tuottavuuden nosto ja sairaanhoidon kustannuskatto ovat äärettömän isoja ja tärkeitä asioita.
Uudistamisohjelma on tärkeä ohjelma ja tavoitteet hyviä, mutta niillä on kiire. Pahoin pelkään, että jos uudistamisohjelma nyt hyväksytään näin laveasti muotoiltuna, ilman konkretiaa, ilman määräaikoja ja ilman euromääräisiä tavoitteita, niin emme käytännössä ehdi saamaan näistä mitään hyötyjä ulos vielä ensi vuonnakaan. Sama epämääräinen laveus koskee useimpia toimialojen itselleen asettamia tavoitteita. Meidän pitää uskaltaa asettaa selkeitä ja mitattavia toiminnallisia tavoitteita, selkeitä määräaikoja ja selkeitä euroja.
Kunnan ja kuntakonsernin talouden suunnittelu ja seuranta on epäilemättä vaativa tehtävä. Talouden toteutumisen tiellä on useita epävarmuustekijöitä, jotka vaikuttavat lopputulokseen. Säännöllinen ja riittävän yksinkertainen olennaisten tunnuslukujen raportointi auttaisi ehkä paremmin havaitsemaan realisoituvat riskit ajoissa ja ryhtymään toimenpiteisiin.
   
Päätän puheeni valtuustokollegan tuskaiseen kommenttiin. Saatuaan 125-sivuisen pumaskan käsiinsä viime torstaina, hän löi sen provosoivasti pöytään: “Siinä se on, lähtekääpä nyt etsimään tuosta säästöjä.”
   
Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä veroprosenttia ei tule nostaa.

← Takaisin uutisarkistoon