KUNNIANHIMOA! KASVUA!

15.03.2017

Rovaniemi ansaitsee paremman kilpailuaseman. Kaupungilla on potentiaalia merkittävämpään kasvuun ja vetovoimaisuuteen.  Siksi kaupunkistrategiamme tulisi olla paljon kunnianhimoisempi ja konkreettisempi niin, että se edellyttää keskittyneemmin panostamaan vaikuttavuudeltaan vahvempiin, elinvoimaa ja kasvua edistäviin asioihin.

 

Kunnallisen päätöksenteon tulee pohjautua aina kaupunkistrategiaan, joka on tärkein päätoimintaohjelma, johon kaikki muut ohjelmat, kuten elinvoima- ja hyvinvointiohjelmat, pohjautuvat.  Kaupunkistrategian tulee määritellä selkeä sitouttava tahtotila eli visio mihin kaupunkia ollaan johtamassa. Sekä toimintaa ohjaavat vahvat arvot, ne pääperiaatteet, jotka eivät ole ”kaupan”. Siinä tulee linjata strategiset painopisteet ja resurssien käyttö tavoitteineen ja seurantapisteineen.  Yksinkertaisesti siinä tulisi olla auki kirjoitettuna kaupungin kilpailukykyinen menestystarina.

 

Kuntalainkin mukaan kaupunkistrategian tulee perustua asiantuntevaan arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Hyvä kaupunkistrategia ottaa rohkeasti kiinni tulevaisuudesta, huomioi trendit sekä erilaiset merkittävät kehityssuunnat, asukas- ja elinkeinolähtöisesti ajatellen.  Strategia on siis faktaan ja näkemykseen perustuva, kaikkia toimintaa ohjaava ohjekirja. Kaupunginhallituksen ja lautakuntien esityksien tulee nojautua aina tähän strategiaan. Jos muuta päätetään, on syytä muistuttaa poliitikkoja ja virkamiehiä, että nyt toimitaan itseä vastaan.

 

Nyt kaupunkistrategian visio: Rovaniemi on vuonna 2030 kasvava arktisen osaamisen kaupunki, jossa hyvä elämä perustuu yhdessä tehtävään sujuvaan arkeen puhtaassa luontoympäristössä.  Mielestäni tahtotilan tulisi olla rohkeampi ja kunnianhimoisempi, kilpailuasemaamme paremmin haastava ja eteenpäin vievä.

Meillä on mahdollisuus kasvaa kansainvälisesti merkittäväksi arktisten erikoisosaajien monialaiseksi keskukseksi sekä Skandinavian liikunta- urheilumatkailun pääkaupungiksi. Rovaniemen tulisi olla globaalin vetovoimaisuuden lisäksi jatkuvasti uudistuva ja kehittyvä.

 

Taina Torvela

yrittäjä, kaupunginvaltuutettu (KOK)

← Takaisin uutisarkistoon