MERKITYKSELLISET KASVU-UUDISTUKSET JÄÄDYTETTIIN

29.05.2017

 

Hyvä puheenjohtaja, ajattelevat kollegat ja lehterin väki,

 

Alkuvuonna sovitun aikataulun mukaisesti meillä piti olla tässä valtuustokauden viimeisessa kokouksessa päätettävänä elinvoimapalveluiden toiminnallinen ja rakenteellinen uudistusesitys. Tätä kaupungin voimakkaamman kasvun kannalta keskeistä asiaa ei ole kuitenkaan tälle kokoukselle valmisteltu. Miksi ei?

 

Kuten kaikki merkit osoittavat, on Rovaniemellä potentiaalia enempäänkin kasvuun ja kehittymiseen. Miksei sen hyödyntämiseksi olla valmiita tekemään tarvittavia rakenneuudistuksia. Kasvu- ja Elinvoimapalveluille tulisi antaa sille kuuluva avaintulosaluestatus ja  -asema kaupunkiorganisaatiossa ja johtosäännöissä! Kuten uusi kuntalakikin osoittaa.

 

Nyt on sorruttu keskustelemaan ainoastaan vallankäytöstä eli siitä kuka ja ketkä istuvat kehitysyhtiön hallituksessa tai keskustelevat konsernijaostossa. Todellista vaikuttavuutta kaupungin kasvuun ja elinvoimaisuuteen saataisiin sillä, että myös elinvoimapalveluista poistetaan tehoton tilaaja-tuottajamalli ja luotaisiin vaikuttavuutta lisäävä johtamisjärjestelmä. Tämän valtuustokauden aikana tässä salissa ei ole käyty riittävän laaja-alaista ja markkinalähtöistä, päätöksiä linjaavaa elinkeinokeskustelua. Ehkä niitä käydään salongeissa – pienessä piirissä.

 

Rovaniemen sujuvamman kehittämisen esteen on hajautettu elinkeinotoimi. Nyt kaupunkistrategian mukainen elinvoimakokonaisuuden tavoitteellinen johtaminen ja seuranta ontuvat merkittäväksi. Elinkeinotoimelta puuttuu todellinen kokonaisuutta hallitseva, päätöksentekokykyinen vahva luottamusmies- ja tulosyksikköelin. Konsernijaosto ei ole sellainen.

 

Vaikuttavuuden lisäämiseksi tulee Yhteen tehokkaaseen Elinvoimayksikköön integroida kaikki käytettävissä olevat resurssit ja osaaminen, niin henkilöstö kuin rahatkin. Kuten muillakin avaintulosalueilla, elinvoimapalveluilla tulisi olla oma tulosjohdettava toimielin eli Elinvoimalautakunta.

Tulostavoitteet ja -raportointi kuten muillakin lautakunnilla, ja jonka valmistelijana toimii elinvoimajohtaja. Päätehtävänään kasvu- ja työllisyyspolitiikan kokonaisvaltainen johtaminen Rovaniemellä.

 

Elinvoimayksikön markkinalähtöinen tahtotila ja kunnianhimoisemmat tavoitteet tulee työstää selkeämmin kaupunkistrategiasta. Tavoitteet tulee asettaa konkreettisemmiksi ja seuranta hoidettava tehokkaammin – systemaattisemmin tuloskorttiraportoinnilla.

Nythän vapaamuotoinen raportointi tehdään kiireelliselle kaupunginhallitukselle  ja silloinkin vain elinkeinobudjetin puolikkaasta, jolloin ei synny riittävän hyvää kokonaiskuvaa elinvoimapanostuksien vaikuttavuudesta.  Koska kaupunkikonsernissa ei ole omaa elinvoimakokonaisuuteen erikoistunutta päätöksentekoelintä, toiminnan systemaattinen tulosjohtaminen on puutteellista.

 

Tuoreimmissa EK:n tutkimuksessa Rovaniemi saa huonot arvosanat yritysmyönteisyydessä. Elinvoima ja työllisyys ovat uudistuvan kaupungin tärkeimmät tehtävät. Miksi siis jarrutetaan merkityksellisiä uudistuksia.

Hyvät esimerkit tulevat kasvukaupungeista, joissa on onnistuttu paremmin luomaan toimivat yhteistyömuodot myös elinkeinoelämän sekä koulutus- ja kehitysyksiköiden kanssa ja joissa johdetaan elinvoimaresursseja tavoitteellisesti kokonaisuutena – tehokkaasti.

 

Rovaniemellä on kasvu- ja elinvoimapotentiaalia enempäänkin kuin nyt osataan hyödyntää. Valtuuston päätösten vaikuttavuuden lisäämiseksi Kokoomus on ajanut voimakkaasti sekä pormestarimallia että elinvoimapalveluiden omaa tulosaluetta.

 

Jatkossa organisaatio- ja johtamisjärjestelmäuudistuksessa on varmistettava elinvoima- ja työllisyyspalveluille sille kuuluva avainrooli sekä dynaamisempi ote elinvoimapalvelujen strategiseen tulosjohtamiseen!

Hallituspaikkoja jakamalla tämä ongelma ja toisaalta mahdollisuus jätetään hoitamatta!

 

Taina Torvela

 

← Takaisin uutisarkistoon