ROVANIEMELLÄ KAAVOITUKSESTA VASTAA ASIANTUNTIJAORGANISAATIO

16.11.2016

Päätöksentekijänä olen pettynyt Lapin Kansan uutisointiin (LK 15.11.2016) ”Rovaniemen kaavoitus palaa vanhaan malliin”. Haluaisin tietää, mihin tämä vanha malli viittaa?

 

Kaavoitus ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat osa Rovaniemen kaupungin organisaatiouudistusta vuonna 2017. Sen vaikutus on hyvin suuri ja se on uudistuksen yksi tärkeimmistä osa-alueista. Kaupungin hallituksen ohjausryhmä on valmistellut organisaatiouudistuksen tätä vaihetta useamman viikon ajan, punniten tarkasti eri vaihtoehdot.

 

Tehokkuuden näkökulmasta teknisellä toimialalla on oltava kaikki valmisteluun liittyvät toiminnot samoissa käsissä – kaavoitusprosessista ja resurssien käytöstä ohjaukseen asti. Tämä on asiaintuntijaorganisaation osaamisen jakamista sekä suoraa johtamista niin sanotulla yhden luukun periaatteella, jonka kohderyhmänä niin alueen asukkaat, yritykset kuin elinkeinoelämän kehittäjätkin.

 

On hämmentävää, että on annettu tietoa kaavoitusprosessin nopeammasta valmistelusta, kun se on irrotettu teknisen puolen asiantuntijaorganisaation valmistelusta. Samoin hämmentävät puheet ”erittäin tärkeistä ja vähemmän tärkeistä kaavoista”.

 

Kaavoitusprosessi on lain mukaan yhdenvertaista palvelua kuntalaisille. Maankäyttö- ja rakennuslaissa asemakaavaan liittyvässä ohjeistuksessa ei ole mitään mainintaa strategisesta kaavoituksesta. Päätösvalta merkittävissä kaavoissa on vain valtuustolla. Kaupunginhallituksen tehtävä on käsitellä ja viedä valmistellut kaavat teknisen lautakunnan käsittelystä valtuustoon.

 

Päättäjänä ajattelen, että Lapin pääkaupungin näkökulmasta kaikki kaavat ovat alueen kehittymisen kannalta tärkeitä.  Valmistelun pitää olla hyvin johdettua, avointa ja valmistelun tasapuolista.

 

Haluan oikaista harhaanjohtavaa käsitystä siitä, että ykköskaupunginjohtajan tehtäviä tai asemaa tässä asiassa olisi muutettu tai muuttamassa. Kaupunginjohtajalla on selkeä rooli tärkeimpien elinkeinokaavojen edistämisessä ja hänen yksi tärkeimmistä tehtävistään on alueen elinkeinoelämän kanssa käytävä vuoropuhelu – kaupunkistrategian tavoitteet huomioiden.

Kaavoitustyön eri osapuolten kesken toivon sujuvan rakennuslain hengessä, tasapuolisesti.

Maarit Airaksinen
Kaupunginhallituksen 1.varapj
Valtuutettu, Kokoomus

← Takaisin uutisarkistoon