RYHMÄPUHE: NISKANPERÄN OSAYLEISKAAVA

21.03.2017

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja lehterin väki

 

Rovaniemen kaupunki on kylien kaupunki ja kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen eri kunnan osa-alueilla. Rovaniemen alueiden käytön strategiasuunnitelmassa Niskanperän alueella on eheytettävä yhdyskuntarakennetta ja kehitettävä elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia. Alueen asutus on tärkeä palvelukylän palvelujen säilyttämiselle. Tekninen lautakunta päätti 29.01.2015 pitämässään kokouksessa, että Niskanperälle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava.

 

Torstaina 16.3.2017 kuulimme valtuustoinfossa varsin täydellisen ja hyvin valmistellun selvityksen Niskanperän osayleiskaavasta Lauri Solinin esittämänä. Hän edustaa FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:tä

 

Seuraavaksi pari asiaa, jotka liittyvät kaavoitukseen:

 

Tulevaisuuden ennustettu liikenteen lisääntyminen edellyttää

toimenpiteitä liikenteen toimivuuden, sujuvuuden ja

turvallisuuden takaamiseksi. Niskanperän lisääntyvä

liikenne puoltaa myös osaltaan VT4:n

liittymien kehittämistä kaava-alueella. Kaava-alueella ns.

Westerlundin puutarhan eteläpuolelta on varattu LSE-1

merkinnällä alueliittymä ratkaisuun, joka maankäytön osalta

ratkaistaan erillissuunnitelmalla.

 

Alueella toimii yksityinen päiväkoti ja tällä hetkellä päiväkotiin

olisi mahdollista sijoittaa lisää lapsia.

 

Alakorkalon koulun oppilasmäärä on puolittumassa vuoteen

2022 mennessä, joten koulupalveluiden osalta

muutaman oppilaan vuotuinen lisäys ei aiheuta lisätilan

tarvetta.

 

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa tätä laajasti ja hyvin

valmisteltua Niskanperän osayleiskaavaa.

 

Valtuusto 20.3.2017

Heikki Poranen

kaupunginvaltuutettu, teknisen lautakunnan puheenjohtaja

← Takaisin uutisarkistoon