RYHMÄPUHE: PALVELUVERKKOSELVITYS

20.03.2017

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja muu väki

 

Kuluneella valtuustokaudella koulutuslautakunnan työ on ollut haasteellista. Lapsimäärä on lisääntynyt, mutta taloudellisesta tilanteesta johtuen toimialalautakunnalle budjetoitava rahamäärä on vähentynyt. Monessa päiväkodissa ja koulussa on ollut sisäilmaan liittyviä ongelmia.

 

Nyt käsissämme oleva palveluverkkoselvitys on tullut suureen tarpeeseen. Selvityksen avulla haetaan vastauksia kysymyksiin: Miten varhaiskasvatuksen ja koulujen lapsimäärät kehittyvät missäkin osassa kaupunkia? Missä palveluja tarvitaan? Missä niiden tarve vähenee?  Onko tarkoituksenmukaisempaa järjestää pienevän oppilasmäärän opetus isommassa koulussa? Mitkä ovat koulumatkojen pituudet? Missä kunnossa rakennukset ovat? Mitkä ovat yksiköiden vahvuudet ja uhat? Miten talous on toteutunut?

 

Kaupungissamme on hyvin erilaisia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköitä. Esimerkiksi perusopetusta järjestetään pienistä kahden opettajan kyläkouluista suuriin jopa kuusikymmentäkolme (63) henkilöä työllistäviin kaupunkikouluihin, joissa on jouduttu käyttämään mielikuvitusta, jotta opetuksen käyttöön on saatu tarvittavat tilat.

 

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukio-opetuksen piirissä on noin 10 000 lasta ja nuorta. Päiväkodit ja koulut työllistävät välittömästi ja välillisesti melkoisen määrän ihmisiä.  Kun teemme varhaiskasvatukseen ja opetukseen liittyviä päätöksiä, ne koskettavat suurta väestönosaa.

 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuloskortteja on todella mielenkiintoista lukea. Niissä on kuvattu toiminta, millaisissa olosuhteissa opetus- ja kasvatustyötä tehdään, mitkä ovat toiminnan  vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat. Korteista selviää kustannusten jakautuminen ja varhaiskasvatuksen yksiköiden kustannukset verrattuna palveluseteliyksiköihin. Jokainen yksikkö on myös selvittänyt, millaisessa kunnossa tilat ovat. Osa rakennuksista on tullut elinkaarensa päähän, osaa vaivaa sisäilmaongelmat ja osa on priimakunnossa. Korteissa otetaan kantaa myös yksikön jatkuvuuteen.

 

Jokainen haluaisi oman lapsensa tai lapsenlapsensa viettävän päivänsä tarpeenmukaisissa, terveellisissä ja turvallisissa tiloissa. Opettajana tunnen liian monta oppilasta ja opettajaa, joilla on suuria terveydellisiä ongelmia, jotka ovat saaneet alkunsa työpaikalta koulusta.

 

Tulevan valtuuston ratkaistavaksi jää monta kiperää kouluratkaisua, joihin tarvitaan suuria investointeja. Nämä ratkaisut pitää tehdä fakta-tiedon – ei tunteiden varassa ja niin, että osataan katsoa kokonaisuutta. Tätä faktaa löytyy tästä palveluverkkoselvityksestä. Tavoitteena tulisi olla myös yhtenäisten 1-9 peruskoulujen rakentaminen.

 

Yksityiset palvelusetelipäiväkodit ovat tulleet tarpeeseen, kun kaupungin lapsimäärä on ollut kasvava. Ne ovat toimineet puskurina palveluntarpeen kasvaessa. Kaupunki on voinut siirtää tiloihin, toimintaan ja henkilökuntaan liittyviä riskejä yksityisten yrittäjien harteille. Palvelusetelitoiminta on lisäksi ollut kaupungille edullisempaa kuin jos palvelu olisi järjestetty omana toimintana.

 

Tulevaisuudessa lapsimäärän ennustetaan vähenevän. Silloin päiväkodin laadulla ja maineella on merkitystä, mikä yksikkö valitaan lasten hoitopaikaksi, olipa se kunnallinen tai yksityinen.

 

Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että kaikkia palveluverkkoon liittyviä päätöksiä ei pitäisi tehdä valtuustotasolla. Silloin on liian moni lusikka liian isossa ja monisyisessä sopassa. Päätösten tekeminen muuttuu monimutkaisemmaksi ja hitaammaksi. Toimialalautakunnassa päätökset voidaan tehdä notkeammin ja nopeammin.

Jonkinlaista työnjakoa kuitenkin tarvitaan, koska on kyse todella suurista investoinneista.

 

Palveluverkkoselvitystä pitää päivittää tarpeeksi tiheästi. Kouluissa ja päiväkodeissa tapahtuu joskus muutoksia hyvinkin nopeasti.

 

Haluaisin tässä lopussa nostaa esille yhden tärkeän asian. Pidetään huoli siitä, että päiväkodeissa ja kouluissa on tarpeellinen määrä henkilöstöä erityislapsia varten. Erityisopetukseen kohdistetut resurssit ovat mitä parhainta ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Erityislapset, tavalliset oppilaat, opettajat ja kotiväki jaksavat paremmin, kun koulu sujuu. Silloin myös lapsen itsetunto pääsee kasvamaan.

 

Isot kiitokset palveluverkkoselvityksen laatijoille. Olette  tehneet hyvää työtä monien työpaineiden alla.

 

Kokoomuksen ryhmä merkitsee palveluverkkoselvityksen tiedoksi.

 

Kirsi Suoheimo

Valtuusto 20.3.2017

← Takaisin uutisarkistoon