RYHMÄPUHE: TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS

13.06.2017

Arvoisa puheenjohtaja,

 

VVM:n kevään 2017 taloudellisesta katsauksesta ilmenee, että Suomen kansantalous kasvaa vuonna 2017 1,2 %. Samoin yksityisen kulutuksen ja investointien kasvun lisäksi myös viennin kasvu vihdoin näyttää piristyvän. Euroalueen kasvun kiihtyminen ja vientikysynnän ilahduttava piristyminen tukevat Suomen talouskasvua. Viennin kehitys seuraa maailmankaupan kasvua ja kansainvälisessä kaupassa tapahtunut markkinaosuuksien menettämisen aikakausi näyttää osaltamme vihdoinkin päättyneen.

 

Roin kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus näyttää kulkevan yhtenäistä rataa Suomen talouskehityksen ja julkisen talouden kanssa. Sanoisin, että ns. juoksemme maratonilla samaan suuntaan pääjoukon mukana: emme joudu kuromaan toisia kiinni, mutta ei meillä myöskään ole minkäänlaista etumatkaa turvanamme. Maaliin on päästävä pääjoukossa.

Tilinpäätökset antavat ilahtumisenkin aihettakin: vuoden 2016 tilikauden tulos oli 4,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vaikeat säästöpäätökset, henkilöstön venymiset, määrärahojen tarkka harkinta ja kiinteistöverokorotus ovat esimerkkejä niistä toimenpiteistä, joiden seuraukset alkavat vähitellen tuottaa tulosta. Suunta on oikea, se antaa hieman jo toivoa.

 

Voidaan sanoa, että tunnelinpäässä on jonkinlaista valoa. Valitettavasti tunnelinpäässä oleva valo ei näytä vielä kirkkaalta päivänvalolta, vaan pikemminkin taskulampun kajastukselta. Mutta valoa siellä on.

 

 

Vakavia huolenaiheitakin on. VVM:n talouskatsauksen mukaan kasvu on edelleen varsin maltillista eikä talouskasvu riitä poistamaan julkisen talouden alijäämää.

 

Rovaniemen osalta keväältä 2017 annettu osavuosikataus on murheellinen, se ei lupaa tippaakaan helpotuksia ja toki sitä voidaan loppuvuoden toimilla ja päätöksillä vielä korjata. Mutta se ei tapahdu ilman yhteistä tahtotilaa, ilman yhteisiä tavoitteita ja suuntalinjoja.

 

 

Työllisyysasteessa on Rovaniemellä edelleen parantamisenvaraa. Meillä on myös aivan valtavia haasteita ratkaista muun muassa se, miten koulurakennukset saadaan terveiksi ja turvallisiksi.

 

Ylivoimainen huolemme on kaupungin velkamäärän jatkuva kasvaminen, minkä katkaisemisen on oltava kaikkien meidän kaikkien yhteinen päämäärä ja tavoite.

 

Kokoomusryhmän selvä näkemys on, että lainamäärän kasvattaminen ei ole missään tapauksessa ratkaisu, tai edes vaihtoehto. Ainoa, korostan ainoa asia, jossa lisävelan ottaminen ja budjetoitujen menojen lisäys voi tulla edes harkittavaksi, on vain kouluverkoston kokonaisuudistus ja mahdollisesti useamman uuden koulurakennuksen rakentaminen. Kuntalaisten terveys on lisävelanottamistakin tärkeämpi ja kiireellisempi asia.

 

 

 

Totuus on, että tätä palvelutasoa ei voida ylläpitää tällä hinnalla. Meidän on huolehdittava myös tulevista sukupolvista, jotta heillä olisi edes vaatimattomatkaan edellytykset elää hyvinvointiyhteiskunnassa ja saada edes niitä kipeimmin tarvitsemiaan palveluita ja huolenpitoa.

 

 

 

Arvoisa pj,

 

maalissa ei siis vielä olla. Vielä ei voida tuuletella.

 

Meidän on tiivistettävä yhteistyötä, meidän on entistä tarkemmin harkittava menojen ja investointien kiireellisyyttä ja tärkeysjärjestystä, meidän on pystyttävä laatimaan laajempia kokonaisratkaisuja yksittäisten hätätoimenpiteiden sijasta. Ei ole järkevää upottaa rahaa nopeaan rakennuksen korjaukseen, jos muutaman vuoden päästä eteen tulee kokonaan uuden rakennuksen rakentaminen. Väärässä asiassa säästäminen voi lopulta johtaa aiempaa suurempiin kuluihin.

Varoja on kohdennettava sinne, missä se tuottaa parhaiten tai missä sitä kipeimmin tarvitaan. Lyhytnäköisyyteen ei ole varaa.

 

Nyt jos koskaan on kyettävä tekemään kestävät ratkaisut, joissa on huomioitu kaikki näkökulmat ja joiden vaikutukset on arvioitu mahdollisimman laajalle ja pitkälle. Siihen kukaan ei pysty yksin, vaan uskomme, että yhteistyöllä saamme aikaan parhaat tulokset! Kun asian valmisteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen osallistuu mahdollisimman laajasti eri toimijoita ja ryhmiä, uskomme, että silloin kaikki näkökulmat tulevat esille ja huomioiduksi lopullisessa ratkaisussa.

 

Loppuun kerron vielä esimerkin 3-vuotaan tyttäreni talouden suunnittelusta:

 

Olimme kaupassa ja hän oli saanut euron rahaa, jolla hän sai ostaa itse valitsemiaan asioita. Kassalle päästyämme tyttäreni kädessä oli kolme tavaraa, jotka maksoivatkin yhteensä 2 euroa. Kerroin hänelle, että kaikkea noita ei voi saada, jos rahaa on vain euro, jotain täytyy jättää pois. Tyttäreni totesi, että ”vai niin.. Minun pitää varmaan ottaa nuo purkat koska niitä minä tarvitsen, ettei hampaisiin tule reikiä. Muuten äiti sinulta menee paljon enemmän rahaa hammaslääkäriin. Ehkä nuo karkit ostan sitten kun saan lisää rahaa. Ehkä jo huomenna.”

 

Näillä pohdinnoilla,

 

 

Sanna Luoma

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja

← Takaisin uutisarkistoon