Tiedote

28.01.2020

Kansallinen Kokoomus rp.                                                            TIEDOTE
Kokoomuksen Rovaniemen kunnallisjärjestö ry

Rovaniemi                                                                                            28.1.2020

 

Tiedotusvälineet

 

 

LUOTTAMUSPAIKKOJEN JAKO ROVANIEMEN KAUPUNGIN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYEN

Kokoomuksen Rovaniemen kunnallisjärjestö ry näkee tarpeelliseksi tuoda esiin joitakin seikkoja liittyen Rovaniemen kaupungin toimielinten luottamuspaikkojen jakoon tammikuussa 2020.

 

Hallintosäännön uudistamisen valmistelun yhteydessä valtuustoryhmät sopivat, että 2017 kuntavaalien tuloksen mukaisia ryhmien voimasuhteita ja niiden mukaisesti sovittuja periaatteita kunnioitettaisiin myös kesken vaalikauden tapahtuvissa toimielinten muutoksissa. Tämä oli organisaatiouudistuksen toteutumisen kannalta tärkeä periaate.

 

Valtuustoryhmät kokoontuivat yhteiseen neuvotteluun sunnuntaina 5.1.2020 sopimaan tarkemmin siitä, miten toimielinten paikat jaetaan. Neuvotteluiden alkaessa ilmeni, että Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän johdolla oli sovittu teknisestä vaaliliitosta, johon osallistuivat KD:n lisäksi Vihreä valtuustoryhmä sekä valtuutettu Sara Tuisku, yhteensä siis 6 valtuutettua (sopimus tiedotteen liitteenä).

 

Vaaliliitto ilmoitti, että se tulee viemään luottamuspaikkajakoa koskevan asian kuntalain 105 § 2 mom mukaiseen suhteelliseen vaaliin valtuustossa. Suhteellisen vaalitavan käyttäminen luottamuspaikkojen jaossa olisi ollut vastoin organisaatiouudistuksen yhteydessä sovittuja periaatteita. Vaaliliitto kuitenkin kaatui sisäisiin erimielisyyksiin, Kristillisdemokraattisen ryhmän irtauduttua sopimuksesta.

 

Valtuutettu Sara Tuiskun asema

 

Valtuutettu Sara Tuisku on 4.10.2019 ilmoittanut tiedotteessaan sekä Facebook-syötteessään, ettei hän missään tilanteessa ole palaamassa Kokoomuksen valtuustoryhmän jäseneksi. 5.1.2020 hän on allekirjoittanut teknistä vaaliliittoa koskeneen sopimuksen Kristillisdemokraattisen ryhmän ja Vihreän valtuustoryhmän kanssa.

 

Valtuutettu Sara Tuisku kirjoittaa 20.1.2020 Facebook-syötteessään:

”Rovaniemellä Kokoomuksen valtuustoryhmä Sanna Luoman johdolla nimesi eilen luottamuspaikoille henkilöitä, jotka eivät olleet edes kuntavaaleissa ehdolla. Omat 640 ääntä eivät merkinneet mitään.”

 

Rovaniemen Kokoomuksen kunnallisjärjestön hallituksessa ovat edustettuna kaikki Rovaniemellä toimivat Kokoomuksen paikallisyhdistykset (Rovaniemen Kokoomus ry, Joulukolmion Kokoomus ry, Kylien Kokoomus ry, Rovaniemen Kokoomusnaiset ry, Rovaniemen Kokoomusopiskelijat ry sekä Rovaniemen Kokoomusnuoret ry). Kunnallisjärjestön hallitus johtaa Kokoomuksen poliittista työskentelyä Rovaniemellä ja esittää ehdokkaat luottamuspaikoille.

 

Kunnallisjärjestön hallitus toteaa, että se ei voi nimetä luottamuspaikoille sellaisia puolueen jäseniä, jotka eivät halua tehdä yhteistyötä Kokoomuksen valtuustoryhmän kanssa. Kunnallisjärjestön hallitus ei voi nimetä luottamuspaikoille myöskään sellaisia puolueen jäseniä, jotka ovat sopineet tavoittelevansa luottamuspaikkoja yhteistyössä muiden puolueiden kanssa.

 

 

Kunnallisjärjestön hallitus pahoittelee sitä, että valtuustoryhmän puheenjohtaja Sanna Luoma on joutunut täysin perusteettoman arvostelun kohteeksi ja osoittaa täyden tukensa hänelle.

 

 

Lisätietoja: Kimmo Suopajärvi 044-2409477

 

 

Kokoomuksen Rovaniemen kunnallisjärjestö ry,

 

 

Puheenjohtaja
Kimmo Suopajärvi

 

Sihteeri
Harri Haavisto

 

 

 

 

 

 

 

 

← Takaisin uutisarkistoon