ELINVOIMAISUUTTA

Rovaniemellä tarvitaan rohkeaa visiointia ja uskallusta tältä pohjalta lähtevään päätöksentekoon. Rovaniemestä on mahdollista kehittää entistä vetovoimaisempi, työllistävä ja yrittäjäystävällinen alueellinen kasvukeskus, jolla on myös kansainvälistä merkitystä yritysten ja erilaisten laitosten sijaintiratkaisuissa. Rohkeiden päätösten ohella tämä edellyttää vuoropuhelua alueen yrittäjien ja muiden kehittäjien kanssa.

 

Kaupungin päätehtävä on luoda ja vahvistaa elinvoimaansa. Elinkeinotoimen tulee muuttua sisällöllisesti kasvu- ja innovaatiopolitiikan johtamiseksi. Kunnianhimoisemman elinvoimaohjelman myötä tulee luoda moderneja vuorovaikutusmalleja yritysten, kuntien, oppilaitosten ja korkeakoulujen sekä kehitysyhtiöiden suuntaan sekä mennä mukaan kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin. Elinkeinolähtöinen kehittämistoimien linjaaminen, johtaminen ja jopa riskinotto sekä lisäresursointi ovat onnistumisen takeena.

 

Yritysten innovaatiokyvyn tukeminen on tärkeää alueen kilpailukyvyn kannalta. Kaupungin keinovalikoimaan kuuluvat myös aluekehitystä tukeva hankintapolitiikka, sujuva kaavoitus ja maankäyttö, rakentaminen, viihtyisä ympäristö ja saavutettavuutta edistävä liikenne.

 

Kaupungin kaavoituspalveluita on kehitettävä ”Kaavoitus mahdollistajaksi”- periaatteiden mukaisesti entistä sujuvammaksi, avoimeen ja vuorovaikutukselliseen suuntaan. Tärkein alueellinen kasvusuunta muodostuu jo olemassa olevista toiminnoista. Keskusta-aluetta voidaan tiivistää ja sen kerroskorkeuksia korottaa maltillisesti. Yrittäjävaikutusten arviointi on nähtävä päätöksenteon keskeisenä osana.

 

Elinvoimaisuutta

Kaupungin päätehtävä on luoda ja vahvistaa elinvoimaansa, jonka myötä tehdään uusia työpaikkoja ja varmistetaan dynaaminen kasvu sekä kehitys.

 

Elinvoimapalveluista avaintulosalue ja lisää vaikuttavuutta.

Kaavoitus sujuvaksi ja kasvua mahdollistavaksi.