PAREMPAA TYÖLLISYYTTÄ

Kestävällä pohjalla toimivat, tasavertaiset ja turvalliset peruspalvelut voidaan taata vain tukemalla rovaniemeläisten työllistymistä. Työllisyyden parantamisessa panostetaan moderneihin yhteistyömalleihin alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa. Työllisyyden parantaminen on kaikissa tilanteissa parasta sosiaaliturvaa. Työttömyyden inhimilliset ja taloudelliset seuraukset näkyvät kuntatasolla monin eri tavoin mm. verotulojen vähenemisenä ja työttömyyden aikaiseen perusturvaan liittyvinä menoina.

 

Yrittäjien työllistämismahdollisuuksien tukeminen on avainasemassa. Tämän lisäksi työttömyydestä aiheutuvien palveluiden järjestämiskustannusten tulee olla paremmin tunnistettavissa.

 

Parempaa työllisyyttä

Tuetaan rovaniemeläisten työllistymistä lisäämällä yhteistyötä oppilaitosten ja elinkeinoelämän välillä.

 

Palvelusetelit laajempaan käyttöön.

Elinvoimapolitiikka osaksi kaikkea päätöksentekoa.