TASAPAINOISTA TALOUTTA

Rovaniemen taloudessa on tehtävä ryhtiliike, tavoitteena terve ja kehittyvä kaupunki. Kestävä talous edellyttää tulojen ja menojen tasapainoa. Tulopohjaa parannetaan luomalla kaavoituksen kautta mahdollisuuksia investointien ja työpaikkojen lisääntymiseen. Menojen kasvua hillitään mm. hallinnon keventämisellä, karsimalla ei-lakisääteisiä palveluita ja ulkoistamalla peruspalveluja täydentäviä toimintoja.

 

Kaupungin palvelurakenteita ja –prosesseja on kehitettävä ja tehostettava, on uskallettava tehdä vaikeatkin ratkaisut. Elinvoimaan tähtääviä toimia on pystyttävä resursoimaan uudelleen ja panostettava kasvuinvestointeihin. Hallittua lainanottoa voidaan käyttää tuottavien investointien kohdalla. Kunnallisverotuksen tason tulee olla kilpailukykyinen, jotta se yhdessä tasapainottavien toimien kanssa tukee kaupungintalouden perustan vahvistumista.

 

Tasapainoista taloutta

Kestävä talous edellyttää tulojen ja menojen tasapainoa.

Kunnallisvero kilpailukykyiseksi.

Elinkaarimallin käyttöönotto tilainvestointeihin.

Velkakatto turvaa tasapainon.