TOIMIVIA PALVELUITA

Rovaniemeläisille taataan toimivat, saavutettavuudeltaan tasavertaiset ja turvallisuutta tuovat peruspalvelut. Parhaan tuloksen tuottaa yhteistyö julkisen sektorin, yksityisten palveluntuottajien ja kansalaisyhteiskunnan muiden toimijoiden kesken.

 

Palvelusetelijärjestelmän laajentaminen tukee aitojen palvelumarkkinoiden syntyä ja kehitystä. Sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat päätökset perustuvat ennusteisiin palvelutarpeista. Täten varmistetaan asiakaslähtöinen ja taloudellisesti kestävä palvelujen verkosto, joka myös tuotetaan turvallisissa ja terveissä toimintaympäristöissä.

 

Ulkoistamisen perusidea on tuotantoperustan monipuolistaminen. Monituottajamalli saa aikaan taloudellisuutta ja tehokkuutta sekä asukkaille vapautta valita. Kaupunki säilyttää vastuunsa peruspalveluista ja palvelujen tuotannon organisoinnista. Kilpailutuksessa on korostettava laadukkaiden palvelujen osto-osaamista, paikallisten olosuhteiden merkitystä sekä paikallisen elinvoimaisuuden edistämistä.

 

Toimivia palveluita

Turvalliset, laadukkaat ja toimivat palvelut kaikille kuntalaisille. Päätösten pitää perustua faktoihin, ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä on lisättävä.

 

Kouluverkko kuntoon.

Turvataan tasokkaat liikunta- ja kulttuuripalvelut.