VIIHTYISÄÄ ELINYMPÄRISTÖÄ

Rovaniemeläisille tulee taata viihtyisä, turvallinen ja sujuva arki. Siihen kuuluvat olennaisina osina terveet ja riittävästi resursoidut koulut, julkinen liikenne, vapaa-ajan palvelut ja harrastusmahdollisuudet. Turvallisuus on paitsi henkilökohtaista turvallisuuden tunnetta, myös luottamusta palveluiden ja muun julkisen vallan hallitseman infrastruktuurin toimivuuteen.

 

Rovaniemen roolia kansainvälisenä matkailu- ja urheilukaupunkina tulee vahvistaa tehostamalla joki- ja vaaramaisemien ympäristörakentamista. Kaupunkipuistosuunnitelmaa tulee viedä eteenpäin ja Kemijoen rantamaisemasta tulee luoda kaupunkilaisten sekä matkailijoiden kohtaamispaikka.

 

Viihtyisää elinympäristöä

Rovaniemeläisille tulee taata viihtyisä, turvallinen ja sujuva arki, johon kuuluu terveet ja riittävästi resursoidut koulut, julkinen liikenne, vapaa-ajan palvelut ja harrastusmahdollisuudet.

 

Rantamaisema- ja kaupunkipuistosuunnitelman toteuttaminen.

Ounasvaarasta kansainvälinen liikuntamatkailun keskus.