VALTUUSTOALOITE: PALVELUALOITEMALLIN KÄYTTÖÖNOTTO

12.12.2016

KAUPUNGISTA ELINVOIMAN JA YRITTÄJYYDEN MOOTTORI

 

Tulevaisuuden kaupungin tulee olla yrittäjille entistä toimivampi ja parempi ympäristö yrittää, tehdä kauppaa, innovoida, kokeilla ja työllistää. Yrittäjälähtöisen tekemisen on näyttävä kaikkialla: kaikessa kaavoituksessa, viranomaislupien joustavassa myöntämisessä ja yrittäjyyspalveluiden tarjoamisessa. Jokainen kunnan työntekijä on palveluammatissa edistämässä uusien investointien ja yritysten saamista Rovaniemelle.

Kuntalain 23 § mukaan Kunnan asukkaalla, palvelujen käyttäjällä sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa jossa palvelu voidaan tuottaa nykyistä tuotantotapaa laadukkaammin, edullisemmin, asiakasystävällisemmin, tehokkaammin tai saavuttettavammin.

 

 

PALVELUALOITEMALLIN KÄYTTÖÖNOTTO

 

Paikalliset yrittäjät ja yhdistykset on otettava mukaan kehittämään kuntalaisten palveluita entistä paremmiksi. Yksi hyvä työkalu tämän tavoitteen saavuttamiseksi on ottaa käyttöön palvelualoite mahdollisimman laajasti.

Palvelualoite on toimintamalli, jossa yrittäjä voi esittää paremman ja edullisemman palvelun ja kaupunki on velvollinen vertaamaan sitä itse tuottamaansa. Se on kilpailutuksen muoto, jossa aloite on yrittäjällä.

 

 

 

Edellä olevan perusteena me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemellä otetaan käyttöön alueen elinvoimaisuutta ja palvelujen saatavuutta edistävä moderni kilpailutuksen muoto eli palvelualoitemalli.

Lisäksi edellytetään, että Rovaniemen kaupunki tiedottaa tästä kilpailutusmallista aktiivisesti alueen elinkeinoelämälle.

 

Rovaniemellä 13.12.2016

Taina Torvela

← Takaisin uutisarkistoon