VIRALLINEN KANNANOTTO: ROVANIEMEN KATTAVASTA KOULUVERKOSTA ON PÄÄTETTÄVÄ NYT

08.11.2017

Kokoomuksen Rovaniemen kunnallisjärjestö esittää koko Rovaniemen kattavan kouluverkon suunnittelua ja rakentamista käynnissä olevan valtuustokauden aikana. Yksittäisten koulurakennusten tilapäisten korjauspäätösten aika on ohi ja tulipalojen sammuttelusta tulee siirtyä kohti kokonaisvaltaista tilanteen huomioimista ja kehittämistä. Tämä tulee ratkaista päättämällä Rovaniemen kouluverkon kehittämisestä kokonaisuutena ensi tilassa.
  

Lasten ja koulujen henkilökunnan terveys ja turvallisuus ovat arvokysymys, jota ei saa mitata rahassa. Rovaniemeläisissä kouluissa on todettu sisäilmaongelmia ja koulurakennuksia rasittaa niille kertynyt korjausvelka. Tämä ei ole taloudellisesti järkevä yhdistelmä, jota voisi ratkaista yksittäisillä korjaustoimenpiteillä, vaan katse tulee siirtää kohti uuden, laadukkaan, terveellisen ja turvallisen koulutilan rakentamiseen. Lisäksi tilasuunnittelussa tulee ottaa huomioon myös alueiden muut palvelutarpeet, kuten varhaiskasvatus, kirjasto- ja vanhuspalvelut, jolloin onkin järkevää puhua alueellisista monitoimikeskuksista.
  
Rovaniemeläisten kokoomuslaisten mielestä on selvää, ettei suunnitelmaa voida tehdä mitään alueita eriarvoistaen, vaan kunkin alueen erityistarpeet on otettava huomioon hankesuunnitelmaa laadittaessa. Tulevat hankkeet ovat mittavia ja arvokkaita, joten parhaimman varautumisen vuoksi kouluverkkoselvitys ja alueiden yhtäaikainen hankesuunnittelu tulee käynnistää vielä vuoden 2017 aikana. Keskusta-Ounasjoen ja Saaren alueiden kouluverkon uudistamisen ja tarvittavien monitoimikeskusten rakentamisen arvioidaan olevan arvoltaan noin 60 miljoonaa euroa.
  
Investoinnit tulee toteuttaa lisälainan nostamisen lisäksi käyttämällä erilaisia ja monimuotoisia rahoitusmalleja ja hankkimalla yhteistyökumppaneita. Mittava investointi on elinkeinopoliittisesti järkevä ratkaisu tukien samalla alueen yrittäjiä. Kaupungin tehtäviin ei kuulu rakennusten omistaminen, vaan laadukkaan opetuksen järjestäminen. Näin ollen Kokoomuksen Rovaniemen kunnallisjärjestö kannattaa kouluverkon uudistamista elinkaari- tai vuokramallia hyödyntäen, jolloin rakennuksen käytöstä aiheutuvat kulut voidaan tasata pidemmälle ajanjaksolle.
  
Koko Rovaniemen kattavan kouluverkon suunnittelu ja rakentaminen ovat kokoomuslaisten kuntapäättäjien pääteema Rovaniemellä syksyn 2017 ja kevään 2018 ajan.
   

Kokoomuksen Rovaniemen kunnallisjärjestö ry
Veli-Matti Kilpimaa
puheenjohtaja
p. 040 562 4945
  
Kokoomuksen Rovaniemen valtuustoryhmä
Sanna Luoma
puheenjohtaja
p. 041 439 1440

← Takaisin uutisarkistoon