Ylikylän ja Vennivaaran palvelut kuntoon

21.03.2017

Rovaniemen maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmassa on asetettu Keskusta-Ounasjoki alueille keskeisiä maankäyttöä ja asumista edistäviä tavoitteita. Ylikylä-Vennivaaran asuinalue siis jatkaa laajenemistaan, mutta tärkeitä palveluita puuttuu edelleen.  Ylikylä-Vennivaaran alueella asuu n. 4500 henkilöä ja se on pitkään ollut yksi nopeimmin kasvavia asuinalueita Rovaniemellä. Asukasmäärä on kasvanut tasaisesti noin 100-200 henkilöllä vuosittain. Vennivaaran uuden laajennuksen myötä arvioitu asukasmäärän lisäys on noin 1000 henkilöä.

 

Liikekeskusta ja päivittäistavarakauppaa on odotettu alueelle jo pitkään. Ylikylän ja Vennivaaran väliselle alueelle, Kittiläntien varrelle on kaavoitettu Gardininkujan liikerakennustontti. Tontille on etsitty ostajaa jo kauan. Kaupunginhallitus kevensi luovutusehtoja viime vuonna ja tällä hetkellä tontti on saamani tiedon mukaan varattu. Toivottavasti varaus johtaa liikekeskuksen rakentamiseen. Vennivaara-Ylikylä on ollut merkittävä ja koko ajan kasvava asuinalue jo yli kymmenen vuoden ajan ja palvelut olisi ollut syytä saada asukkaiden ulottuville jo kauan sitten. Mielestäni on nyt erittäin tärkeää huolehtia siitä, että tässä ja myös vastaavissa tapauksissa tonttien luovutusehdot ovat sellaiset että ne todella edistävät myyntiä tai vuokrausta, houkuttelevat uusia yrittäjiä ja tärkeät palvelut asuinalueilla saadaan kuntoon. Kaupunki voisi myös sitoutua vuokraamaan osan rakennettavien liikerakennusten tiloista omaan käyttöönsä ja tämä seikka voi olla yhtenä edistävänä tekijänä tonttien luovutuksissa.

 

Ylikylä-Vennivaaran alueella asuu paljon lapsiperheitä. Kaikki koululaiset eivät ole Ylikylän koulun tiloihin enää mahtuneet ja korvaavia tiloja on pitänyt hankkia muualta. Vennivaaran alueen laajentuminen ja tehtyjen väestöennusteiden toteutuminen tarkoittaa lähes yhden luokallisen lisäystä jokaiseen peruskouluikäluokkaan. Pitkän selvitystyön jälkeen koulutuslautakunta lopulta päätti, että Ylikylän koulu laajennetaan yhtenäiseksi peruskouluksi (4+4 sarjaa). Tämä oli erittäin hyvä päätös ja sillä on merkittäviä vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen. Laajennuksen tarveselvitys on nyt tehty ja syyskuuhun 2017 mennessä valmistuvasta hankesuunnittelusta vastaa Tilaliikelaitos. Saamieni tietojen mukaan koulun laajennuksen yhteydessä puretaan vanha ns. Kivikoulu, joka on kärsinyt toistuvista sisäilmaongelmista. On sanomattakin selvää, että tämä on erinomainen päätös. Laajennuksen yhteydessä Ylikylän päiväkodin tilat siirtyvät samoihin tiloihin koulun kanssa. Tämä on järkevää, sillä päiväkodin tilat ovat myös remontin tarpeessa. Samoissa tiloissa toimiminen tekee myös luontevaksi siirtymisen varhaiskasvatuksen piiristä perusopetukseen.

 

Tilastollisesti Ylikylä-Vennivaara alueella asuu Rovaniemen asuinalueista toiseksi eniten 0-14-vuotiaita lapsia. Tämän vuoksi koulu- ja päivähoitopalvelut ovat korostuneessa roolissa. Alueella toimii jo kaupungin oman päiväkodin lisäksi yksityisiä palvelusetelipäiväkoteja, mutta tulevaisuudessa palveluntarjoajia tarvitaan varmasti lisää. Myös perhepäivähoitoa eri muodoissaan tulee alueella kehittää. Näkisin myös tärkeäksi äitiys- ja lastenneuvolapalveluiden ja mahdollisesti myös avoimen päiväkodin sijoittamisen joko laajennettavan koulun tai rakennettavan liikekeskuksen yhteyteen.

 

Piia Hanni

Ylikylä, kuntavaaliehdokas

← Takaisin uutisarkistoon